Viborg Stift ansætter teolog til undervisningsopgaver

Henning Thomsen
Henning Thomsen

Viborg Stift har ansat den tidligere rektor for Pastoralseminariet i Aarhus, Henning Thomsen som ny teologisk medarbejder.

Henning Kjær Thomsen er teolog fra 1982. Han har været ansat ved universiteter i ind- og udland, præst ved Aalborg Domkirke og de sidste 16 år rektor for Pastoralseminariet i Århus. Han er gift med diakonipræst Inge Pilegaard, og de bor i Vejle med deres fire børn. Henning Thomsen, som er en stor lutherkender, bliver en af hovedaktørerne i planlægningen og afholdelsen af stiftets fejring af reformationsjubilæet i 2017. Henning Thomsen tiltræder den 16. marts 2015 og får kontor i bispegården i Viborg.