Tove Videbæk genvalgt som formand for danske hospicer

Birthe Christiansen og Birgitte Bülow fik hver en ildsjælepris.
Birthe Christiansen og Birgitte Bülow fik hver en ildsjælepris.

Tove Videbæk blev uden modkandidat genvalgt som landsformand for Hospice Forum Danmark og går dermed ind i sit 10. år i spidsen for bevægelsen.

Generalforsamlingen, som blev holdt på Trinity ved Fredericia lørdag den 25. april 2015, udtrykte stor tilfredshed med hendes arbejde for hospice-sagen.
I 2014 har Region Midtjylland fået endnu et hospice: Hospice Gudenå i Brædstrup mellem Silkeborg og Horsens.
Til efteråret starter landets første børnehospice på Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup.
Tove Videbæk kunne desuden fortælle, at hospicefilosofien langsomt siver bredere ud i det danske sundhedssystem. En konference i efteråret 2014 for eksperter inden for børnesygdomme og palliativ indsats var en stor succes.
– Især én families fortælling var en øjenåbner. De fortalte om, hvor anstrengende det var at ”være på” med et dødssygt barn 24 timer i døgnet. Vi tror, vi gør det godt nok, men deres beretning viste behovet for et børnehospice eller aflastningssted, sagde Tove Videbæk.

To ildsjælepriser

For første gang uddelte Hospice Forum Danmark to ildsjælepriser. Den ene gik til Birthe Christiansen for hendes selvopofrende indsats som frivillig på Anker Fjord Hospice ved Hvide Sande, og den anden til oversygeplejerske Birgit Villadsen, Bispebjerg Hospital, for sit utrættelige arbejde med at udarbejde kliniske retningslinjer for palliativ pleje af kræftpatienter i Danmark.
På årsmødet medvirkede bl.a. skuespiller Vigga Bro fra Bille Augusts film ”Stille hjerter” og hospicechef Thomas Feveile fra Sankt Lukas Stiftelsens hospice.