Hovedbestyrelsesmedlem bliver IM’s nye general

s2_MedomIndre Missions hovedbestyrelse har valgt én af sine egne til ny generalsekretær. Det er efterskoleforstander og hovedbestyrelsesmedlem Jens Medom Madsen.

Han begynder i stillingen som generalsekretær for Danmarks største kirkelige organisation den 1. september.
Jens Medom Madsen er efterskoleforstander på Skrødstrup Efterskole ved Mariager.
Jens Medom Madsen er uddannet samfunds- og idrætslærer fra Silkeborg Lærerseminarium i 2000. Han har også taget en uddannelse i voksenpædagogik og som coach.
Samtidig med uddannelserne arbejdede han i hjemmeplejen i Silkeborg i fem år og som lærervikar.
Jens Medom Madsen er nu 42 år og gift med Lena. De har fire børn, som alle er hjemmeboende.
Det er planen, at familien i løbet af sommeren flytter til Fredericia-området. Her har Indre Mission sit hovedkvarter.

Ungdomssekretær

Den nye generalsekretær har allerede haft en løbebane indenfor Indre Mission.
Han var ansat i Indre Mission som ungdomskonsulent 2000-2005, derefter storbysekretær i København fra 2005-2007 og endelig landsdelssekretær i Øst-Danmark fra 2007-2011, før han i 2011 blev forstander på Skrødstrup Efterskole ved Mariager. Det er også en skole, som har gode relationer til Indre Mission.
Som forstander har han arbejdet på at styrke den kristne profil også på de andre efterskoler, der oprindeligt var oprettet af og tilknyttet Indre Mission og KFUM & KFUK, men som i nogle tilfælde har været ved at miste deres kristne værdier og identitet.
Siden 2012 har han været medlem af Indre Missions hovedbestyrelse, som er selvsupplerende.

Vil inspirere til mission

– Jeg glæder mig over, at vi har kunnet ansætte Jens Medom Madsen som ny generalsekretær. Han er en kendt og vellidt person i Indre Mission, og han har hjerteblod for IM’s formål: At lede til Jesus – leve i ham, siger Indre Missions formand, Hans-Ole Bækgaard, Århus.
– Indre Mission har i de senere år gennemgået flere nødvendige forandringer og indført en ny struktur, siger han.
Vi har fået en leder, som dygtigt kan fortsætte den relevante konsolidering, tilpasning og udvikling. Han har et stort ønske om at inspirere til mission og glæder sig til at komme rundt i landet for at møde medarbejderne og alle andre, der vil bære med på Indre Missions formål.
I bestyrelsen er vores fokus i de kommende år at skabe større bevidsthed om vækkelse, mission og forkyndelse. Vi er overbevist om, at Jens Medom Madsen er det rigtige valg til at sætte retning for vores arbejde, og vi ser frem til samarbejdet, siger formanden.
Jens Medom Madsen afløser Thomas Bjerg Mikkelsen, der fratrådte som generalsekretær i Indre Mission med udgangen af april. Indtil 1. september er Peter Nord Hansen fortsat konstitueret som generalsekretær.