Ny trend: Flere muslimer konverterer internationalt

Kirkehistoriker David Garrison har forsket i konverteringer fra islam til kristendommen. Hans bog ’A Wind in the House of Islam’ bygger på interivews med 1000 kristne fra konverteringsbevægelserne. Foto: Screenprint fra interview på WorldChristian.com
Kirkehistoriker David Garrison har forsket i konverteringer fra islam til kristendommen. Hans bog ’A Wind in the House of Islam’ bygger på interivews med 1000 kristne fra konverteringsbevægelserne. Foto: Screenprint fra interview på WorldChristian.com

I de muslimske lande forekommer såkaldte konverteringbevægelser, hvor hele grupper bliver kristne, siger forskerne.

David Garrison, der er ph.d. ved Chicago Universitet og missionær, har forsket i konverteringer fra islam til kristendommen på verdensplan.

Garrisons undersøgelse bygger på 1000 personlige interviews med kristne fra såkaldte konverteringsbevægelser. På baggrund af hans forskning, har han skrevet bogen ”En vind i Islams hus: Hvordan Gud drager muslimer fra hele verden til tro på Jesus Kristus.”
Det er især i Afrika og Asien uden for Mellemøsten, at konverteringerne finder sted.
David Garrison har fundet og undersøgt 69 nye konverteringsbevægelser fra 29 vidt forskellige lande som Bangladesh, Indonesien, Etiopien og Algeriet men også Mellemøstens Iran.

Syv mio. muslimer døbt

Konverteringsbevægelse består af mindst 100 kirker eller 1000 gennemførte dåbshandlinger i løbet af to årtier eller begge dele. Nogle bevægelser er vokset til at tælles i titusinder.
Garrison anslår antallet af konvertitter de seneste 20 år til at ligge på mellem to og syv millioner. Sammenholdt med at verdens muslimer tæller 1.6 milliarder, svarer det til mellem 0.125 % og 0.4375 % af verdens muslimer. De konverterede udgør altså stadig et fåtal på verdensplan, og islam fortsætter med at være verdens hurtigst voksende religion med en vækst på 1.84 % om året.

Nyere fænomen

Mogens Mogensen har forsket i konversioner fra islam til kristendommen og omvendt.
Mogens Mogensen, der er ekstern lektor ved Teologi på Københavns universitet har også forsket i konverteringer i Nigeria og Iran.
– Går man et par hundrede år eller hundrede år tilbage, så var der stort set ingen, som konverterede fra islam til kristendom. Der var det en envejstrafik den anden vej. Der var selvfølgelig enkelte undtagelser – en her, to her og ti der.

Grupper konverterer

Men det, der er sket inden for de senere årtier, er, at der faktisk i alle de kulturelle områder, man kan dele den islamiske verden op i, i dag findes større eller mindre bevægelser – ikke bare enkeltpersoner, men grupper, der er blevet kristne og danner menigheder med muslimsk baggrund.
Og det er det historisk set virkelig enestående, der sker i de her år, at den her envejstrafik, man har set – man har sagt ’det kan ikke lade sig gøre for muslimer at blive kristne, det er kun den ene vej, det går’ – at den er altså brudt, siger Mogens Mogensen.
Teknologien spiller også en stor rolle i udbredelsen af kristendommen med stor appel fra blandt andet gudstjenester på satellit-tv, biograffilm om Jesus såsom filmen ”The Passion of the Christ” og endelig muligheden for at søge information om kristendommen på internettet. Og internettet bliver mere og mere udbredt i den islamiske verden.

Afrika og Asien uden for Mellemøsten

Hvorfor er det især i Afrika og Asien uden for Mellemøsten, at konverteringerne finder sted?

– Der hvor det nok er sværest at forlade islam, det er i Mellemøsten. Der er prisen højest. Og de steder man har nogle former for Sharia-lovgivning, hvor det er fatalt at skifte religion. Plus at i Mellemøsten har man oftest homogene samfund, hvor næsten alle er muslimer, så kan det være sværere at skifte religion.
I Nigeria, der var det sådan 50-50 mellem muslimer og kristne. Godt nok sådan, at muslimer var i flertal i nord og kristne i syd, men det gjorde, at der var mere spillerum. Og på samme måde er der mange asiatiske samfund som er multireligiøse. Der er det altid lettere.
En af årsagerne til, at man ikke hører mere om de konverterede muslimer er, at de ofte lever i frygt for repressalier, hvis de står frem, efter de er blevet døbt. Bl.a. kan man som muslim, der er konverteret til kristendommen, risikere at blive fængslet i Iran. Men det stopper ikke tendensen.
I 1979 var der mindre end 500 iranske konvertitter. I dag er der over 100.000, som er konverteret bl.a. pga. volden i islams navn, forklarer Mogens Mogensen.


Artiklen fortsætter efter annoncen: