Hvordan kan volontører støtte langsigtet udvikling?

Bogen ’Bæredygtigt volontørarbejde’ fra Ny Mission ser på forskellen mellem volontørarbejde og -turisme.
Bogen ’Bæredygtigt volontørarbejde’ fra Ny Mission ser på forskellen mellem volontørarbejde og -turisme.

Bogen Bæredygtigt volontørarbejde er nr. 28 fra Ny Mission. Den er redigeret af Benjamin K. Kobborg, Arne Kristensen og Mogens S. Mogensen.
Volontørarbejdet er ofte baseret på kirkelige organisationer og fokuserer på diakonale/sociale opgaver. Der har været et fald i antallet af volontører de seneste ti år. Volontører og praktikanter udgjorde i 2013 halvdelen af de i alt 400 udsendte danskere. Men det er svært at skelne mellem bæredygtigt volontørarbejde og ’volonturisme’, som har mindre fokus på læring, partnerskab og langsigtet engagement. Bogen beskriver volontørens rolle i kirke og mission og introducerer Volontørhjulet, som er en nyudviklet model for bæredygtigt volontørarbejde.
Bogen kan bruges af danske organisationer og menigheder, som er ansvarlige for volontørrejser. Den kan rekvireres ved henvendelse til Dansk Missionsråd.