Er min sygdom straf for synd?

Man PortraitKære Orla Lindskov.
Man kan spekulere på, hvad jeg har syndet med i mit liv, siden sygdom har fulgt mig gennem årene.
Venlig hilsen fra B.

Svar:

Vi lider under syndefaldet – men Jesus giver os håb

Kære B.
Ja, sådanne spekulationer kommer let, når man som du har oplevet, at sygdom har fulgt dig gennem årene.
Der melder sig naturligt nok mange spørgsmål og spekulationer hos de langvarigt syge og hos deres pårørende, fx dit spørgsmål: Er min sygdom en straf for synd?
Når den syge stiller sig selv det spørgsmål, kan den syge let komme til at fordømme sig selv.
Jeg vil nu gå ind og se, om der er en sammenhæng mellem sygdom og synd, og jeg vil gøre det ved at gå til Bibelen og se, hvad Bibelen fortæller os om synd, sygdom og lidelse:

Ikke hans skyld

I Johannes-evangeliet kap. 9 fortælles der om en blindfødt mand, som Jesus helbreder. Disciplene spørger Jesus om, hvorfor denne mand er blind: – ”Rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født blind?”
Ifølge en fremherskende jødisk tradition mente disciplene, at de kendte svaret på forhånd. De mente, at lidelsen, som her var blindhed, var straf for synd. Men det afviser Jesus i dette tilfælde.
Men en sammenhæng mellem synd og sygdom er der alligevel:

Syndefaldets følger

I 1. Mosebog, kap. 3, læser vi således, hvordan synden kom ind i verden ved Adams og Evas overtrædelse af Guds bud. Sammen med synden kom også sorg, sygdom og lidelse af enhver art ind over menneskene.
Adams og Evas synd blev altså adgangs-porten for sygdom og lidelse ind i vores verden.
At det forholder sig sådan, beskrives også ganske klart i Romerbrevet kap. 5, v. 12:
”Derfor, ligesom synden kom ind i verden ved et menneske, og døden ved synden, og døden og synden således trængte igennem til alle mennesker – – – ” (den norske Bibel).
”Til alle mennesker”, står der. Denne syndens afsmitning til alle fra Adam og Eva bekræftes også, hvis vi læser Romerbrevet kap. 3, v. 23, hvor der står:
”Der er ingen forskel; for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.”
Altså er synd, sygdom og død smittet af på os alle fra Adam og Eva ved syndefaldet.
Det betyder så, at vi alle kan blive syge, for ifølge Bibelen er vi jo alle syndere. Men synd medfører ikke altid sygdom. Og sygdom skyldes ikke altid synd.
Mange må nemlig lide uskyldigt her på jorden på grund af syndefaldet. Tænk blot på små børn, der rammes af alvorlig sygdom. Eller tænk på al den lidelse, naturkatastrofer, hungersnød, epidemier og krige fører med sig.
Som svar på disciplenes spørgsmål om årsagen til den blindfødtes blindhed, siger Jesus, at hverken han eller hans forældre har syndet; men det er sket, for at Guds gerninger skal åbenbares på ham.
Det betyder så ikke, at den blindfødte og hans forældre er uden synd. Men Jesus vil forklare disciplene, at Gud ikke løser syndens og lidelsens problem ved straf og gengældelse.
Som sagt: sygdom kan i princippet ramme alle mennesker. Det kan nogle gange synes næsten tilfældigt, hvem der bliver ramt.

Mulig sammenhæng

Muligheden er der dog også for, at vi mennesker kan synde os syge, fx ved misbrug af forskellig slags eller ved en forkert levemåde. Det er en kendsgerning, som alle læger kan bekræfte.
Sammenhængen mellem en sygdom og så en personlig synd kan være meget svær at få øje på, fordi der meget tit ikke er nogen sammenhæng. Tænk her blot på Job.
Vi mennesker kan, ligesom Jobs venner, let henfalde til løst begrundede gætterier om sammenhænge og årsager til sygdom og lidelse.

For at Guds gerninger skal åbenbares

Tilbage til Jesu svar angående den blindfødte: ”- – – men det er, for at Guds gerninger skal åbenbares på ham.”
Guds gerninger er de gerninger, Gud gjorde, og som han stadig gør for os mennesker i Jesus Kristus.

Vi fik lægedom ved hans sår…

Jesus Kristus måtte jo bære følgerne af vores synd og tage den straf og lidelse, som fulgte med. Jesu Kristi lidelse og død viser os også, hvad den dybeste årsag er til al lidelse, nemlig ondskaben.
Men Jesu Kristi opstandelse forkynder os fuldkommen trøst, lægedom og sejr i lidelsen.
”Vi fik lægedom ved hans sår.” Sådan skrev profeten Esajas i sin profeti om Jesus ca.700 år, før Jesus kom til jorden. Dette løfte gælder stadigt. Vi kan stadig få lægedom ved Jesu sår. Der er derfor ikke noget forkert i, at den syge længes efter at blive rask. Jesus var og er i kamp både mod det onde, herunder også sygdom, lidelse og død.
I hans frelse ligger der ikke alene soning for syndens skyld. Der ligger også befrielse for dens følger. Han søger os i lidelsen. Han er faktisk nær hos os i sygdom og i lidelse.
Men hvor kan det være svært at vente på helbredelse, og hvor kan det være svært at trøste dem, der venter.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov


Artiklen fortsætter efter annoncen: 

Oplevelser:

Kære Orla Lindskov
Her får du en lille hilsen fra Sjælland.
Jeg medsender også min salvedug og beder dig om, at du vil salve den igen. Jeg føler nemlig, at jeg er godt på vej til at blive rask. Jeg ved også, at du skriver, man skal være udholdende i bøn og forbøn. Derfor sender jeg nu min salvedug tilbage til dig og beder dig salve den og bede over den igen.
Jeg har fået det meget bedre med alle mine skavanker takket være Jesus Kristus, som bruger din forbøn plus salvedugene.
K.H.
L.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Oplevelser:

Kære Orla Lindskov!
Jeg vil gerne sige en stor og hjertelig tak for din kærlige hilsen med salvedug og forbøn.
Det var ledt af Helligånden, for hilsenen kom på det tidspunkt, hvor jeg havde allermest brug for den.
Jeg havde mange smerter i ryggen og sagde til Jesus, at jeg ikke kunne klare det mere. Jeg ville hellere have, at han tog mig hjem.
Efterfølgende faldt jeg i en kort søvn, og da jeg vågnede, var smerterne helt væk. Det takker jeg virkeligt Gud for. Det er et Guds under for mig. Jeg ønsker meget, at smerterne må forblive væk.
Jeg er meget taknemmelig for det åndelige fællesskab med din tjeneste, og jeg ønsker Guds rige velsignelse over dig.
Kærlig hilsen
Den taknemmelige