Større virkelighed

Ansvarshavende redaktør Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør Henri Nissen

I dette nummer fortæller vi bl.a. om en dansk kvinde, som blev helbredt under forbøn. (Se den her) Vi har i Udfordringen fortalt om hundredvis af sådanne helbredelser. Men det specielle var her, at det var DR2, der fortalte historien.

Det skete i serien ”Alternativ behandling – virker det?” hvor stuntmanden Lasse Spang Olsen sammen med to overlæger undersøgte virkningen. Og én af disse ”alternative behandlinger” var altså forbøn i Jesu navn – udført af Hans Berntsen.
For 15 år siden var den slags helbredelser ret sjældne. Berntsen var sammen med Udfordringens brevkasse-redaktør Orla Lindskov blandt de få, der bad for syge rundt om på møder. Men i februar 2000 inviterede en lille frikirke i Ringkøbing afrikaneren Charles Ndifon til at tale i en uge og bede for syge. Snart fulgte beretninger om helbredte, og TV2 sendte et hold for at ”afsløre svindleren”. Men de vendte overraskede hjem: Syge blev rent faktisk helbredt i Jesu navn.
Siden da er der sket meget i Danmark. I dag er vi måske hundredvis af kristne, som beder for syge, og der sker så mange små og store helbredelser, at der ikke bliver holdt tal på dem længere. ”Guds rige er kommet nær.”
Kristne forbedere er blot kanaler for Guds gode vilje.
Vi véd jo fra Ny Testamente, at Jesus gik omkring og gjorde godt og helbredte alle, der kom til ham. (Se fx Mattæus 4,24; 8,16; 9,35; 12,15; 14,14; 15,30; 19,2; 21,14.)
Jesus viste os, hvad der er Guds gode vilje.
Da han forlod jorden, gav han sine disciple besked på at:
»Gå ud i alverden og prædik evangeliet. (…) Og disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, (…) og de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske.« (Markus 16, 16-18.) Det er altså Jesus’ fortsatte ønske.
Til trods for de mange tegn afviser mange at tro, at ”det har noget med Gud og Jesus at gøre”, som en læge sagde i udsendelsen. Mange vil hellere tro på, at helbredelsen kan ske ved en sær østlig teknik eller ved indbildningskraft.
Man kan ligesom ikke få ind i sine snævre vestlige hjerner, at der findes en åndelig virkelighed, ganske som Bibelen fortæller os. Denne virkelighed er som regel usynlig for os, men tegnene på den bliver stadig flere. Det bliver stadig sværere med rimelighed at afvise – Gud.
Videnskaben har de sidste århundreder været præget af hård gudsfornægtelse – med al den fordummelse, det har ført med sig. Mange har mistet troen pga. ateistisk propaganda – bl.a. den gennemhullede evolutionsteori. Vi bringer derfor også et par artikler om forholdet mellem tro og videnskab. Måtte tegnene åbne vores øjne for den langt større virkelighed, som vi er en del af, hvad enten vi tror på den eller ej.