Appel til EU-kommissionen: ’Genoptag borgerinitiativ!’

s4_Wibe, Ellen højlund
Danske professionelle inden for jura, sundhed og politik kan nu skrive under på en appel, fortæller Ellen H. Wibe fra Retten til Liv.

Borgerinitiativet, som skulle sikre ufødtes rettigheder, blev afvist sidste år. Nu vil Pro-Life folk i EU igen kontakte EU-kommissionen.

En underskriftsindsamling blandt jurister, læger og politikere skal lægge pres på EU-kommissionen for at få genovervejet det afviste EU-borgerinitiativ ”One of Us”.

Samtidig vil man prøve at få iværksat en reel demokratisk behandling, der lever op til intentionerne bag EUs ordning med borgerinitiativer.

Bakket op af 2 millioner

Den 10. april sidste år deltog Ellen Højlund Wibe fra Retten til Liv i en høring i EU Parlamentet om ufødte børns rettigheder. Samtidig præsenterede borger-initiativet næsten 2 millioner underskrifter fra borgere i EUs medlemslande.
Men der lød usaglige argumenter fra aborttilhængere under høringen. Og EU-Kommissionen under José Manuel Baroso afviste i en rapport den 27. maj blankt at tage hensyn til begæringen fra borgerinitiativet ”One of Us”.

Udemokratisk afvisning

”One of Us” er et EU-borgerinitiativ, der skal sikre, at EU for fremtiden afstår fra at støtte projekter inden for forskning og udvikling, som indebærer ødelæggelse af menneskelige fostre eller fosteranlæg.
Med 1,9 millioner europæeres underskrift er One of Us det største borgerinitiativ i EU hidtil. Derfor havde initiativtagerne bag One of Us forventet, at EU-kommissionen ville lade forslaget komme til realitetsbehandling i EU-parlamentet.
Men EU-kommissionen har ikke givet forslaget en seriøs demokratisk behandling ved at sende det til behandling i parlamentet.
Derfor sender initiativtagerne bag One of Us nu en appel til professionelle inden for jura, sundhed og politik for at få deres støtte til en fornyet henvendelse til kommissionen. Formålet er at få kommissionen til at genoverveje sagen og give forslaget en demokratisk set ordentlig behandling.

Danske professionelle kan underskrive appel

Danske professionelle inden for jura, sundhed og politik opfordres til at støtte denne opfordring til EU-kommissionen.
Støtten til den fornyede appel til EU-kommissionen kan gives på følgende hjemmeside: oneof usappeal.eu

Pressekonference i Paris

Underskriftsindsamlingen løber frem til 11. marts 2016, hvor pressefolk fra hele EU forventes at deltage i en afsluttende pressekonference i Paris omkring initiativet.
En efterfølgende stor event forventes at samle op imod 2000 aktive Pro Life folk i EU, oplyser landssekretær Ellen Højlund Wibe fra Retten til Liv.