Det nytter

Af Henri Nissen Ansvarshavende redaktør
Af Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

For nylig fremgik det af et høringssvar fra Kulturministeriet, at en ny ordning for lokalradio ville betyde, at der ikke længere måtte udsendes forkyndende radio.

Dette skete formentlig i den omsiggribende jagt på muslimske fanatikere, hvor vores samfund desværre giver afkald på hævdvundre frihedsprincipper.
Men et sådant forbud vil også ramme kristne radioer, og det ville jo være en stor sejr for ateister og fjender af kristendom, hvis de – under påskud af at ville beskytte os alle imod terrorisme – kunne få lukket munden på de kristne. I forvejen er det desværre lykkedes på en lang række områder.
Vær opmærksom på, at der hele tiden foregår en åndskamp. Og vi skal ikke opgive, blot fordi vi er i mindretal. For vi har også bønnens magt, hvis vi blot vil bruge den.
Mogens Videbæk og Per Nielsen fra lokalradioerne protesterede, bl.a. her i bladet, og der blev opfordret til at læserne skulle protestere overfor kulturministeren.
Jeg skrev også selv et venligt brev til kulturminister Bertel Haarder og gjorde ham opmærksom på problemet.
Nu svarer en medarbejder på ministerens vegne, at ”partierne bag medieaftalen 2015-2018 har besluttet ikke at gennemføre omlægningen af lokalradioordningen i den tidligere aftalte udformning.” – Gudskelov for det!
Men kampen er ikke forbi, for snart skal partierne bag medieaftalen drøfte et nyt oplæg til den kommende ordning for ikke-kommerciel lokalradio, og hvilke krav der skal stilles til programindholdet. Men så lover brevet:
”Kulturministeren vil i den forbindelse arbejde for, at det også i den kommende ordning bliver muligt at udsende programmer med religiøst indhold, f.eks. transmissioner af gudstjenester fra den lokale kirke.”
Vi er heldige, at vi for tiden har en kulturminister, som er positiv overfor kirken. Hvis det fortsat var Manu Sareen, der sad der, var svaret nok blevet et helt andet. I den tidligere regerings tid blev der bevidst gennemført en række love, som stred imod kristne normer. Derfor er det vigtigt, at vi stemmer på politikere med kristne holdninger. Og det er endnu vigtigere, at vi beder for de politiske ledere. Gennem bøn kan vi nemlig binde og løse. (Se Matt. 16,19). Og ”en retfærdigs bøn har en mægtig virkende kraft.” (Jakobs brev 5,16).
Du kan også be’ for dit land og folk!