Hvad giver lykke?

Bodil Lanting
Bodil Lanting

Valentins Dag er højsæson for dyrkelse af kærligheden og parforholdet. Samtidig spørger både gifte og ugifte: Er jeg lykkelig? Og kan jeg måske gøre noget for at få det bedre?

Når FN skal kåre verdens lykkeligste nation, sker det ud fra kriterier som økonomi, helbred, mulighed for at foretage valg, sociale forhold, gavmildhed og korruption. Danmark har i nogle år været verdens lykkeligste land. Men nu er vi overhalet af Schweiz og Island og ligger på en tredjeplads.
Tilbagegangen skyldes blandt andet, at mange danskere føler sig ensomme. Vi kunne gøre det bedre med den sociale støtte – også på tværs af generationerne, vurderer en lykkeekspert.
Flere internationale undersøgelser viser, at gifte mennesker, især mænd, er sundere end ugifte. Ifølge en engelsk undersøgelse er ægtepar generelt lykkeligere end ugifte – og kristne hører til de lykkeligste blandt verdens trossamfund. Ud over glæden ved troen på en kærlig Gud er der naturligvis også sociale faktorer i forbindelse med menighedslivet.
Nu viser en ny sociologisk undersøgelse blandt farvede i USA, at der også er en sammenhæng mellem kirkegang og ægteskabelig lykke: Hvis et ægtepar går regelmæssigt i kirke, er der nemlig større sandsynlighed for, at de også er lykkelige.
Der er både økonomiske og sundhedsmæssige fordele ved at være gift. Muligheden for at foretage valg er nok større blandt singler, men både gifte og ugifte kan få glæde af det sociale fællesskab i menigheden. I kirken taler vi også om vigtigheden af at dele vore ressourcer med andre. Og vi kan sige tak, fordi vi stort set ikke kender til korruption.
Men er lykke så det samme som den salighed, Jesus talte om i Bjergprædikenen i Mattæusevangeliet 5:3-12? Nej. Jesus kalder både de sørgende og de forfulgte ”salige”. Det samme gælder dem, der lider under uretfærdighed og prøver at bekæmpe den.
De ”salige” er dem, der tror på Jesus. De oplever sorg, de tørster efter retfærdigheden og de forfølges på grund af deres tro. Men de er Guds børn og borgere i Himmeriget.
Her i fastetiden må vi have fokus på alt det gode, vi har, og sige tak for det. Sige tak også til de mennesker, som på forskellig vis er en del af vores liv. Bede Gud give vore politikere visdom til at træffe de rigtige beslutninger. Og sige tak, fordi vi må være borgere både i Danmark og i vort himmelske fædreland med en herlig arv i vente.