Intro-dag om teologistudie uden SU

Manglende SU afskrækker ikke unge fra at vælge Menighedsfakultetets kirkelige tilgang til studiet.

Menighedsfakultetet i Aarhus inviterer til studieintroduktionsdag torsdag den 25. februar.

På studieintroduktionsdagen kan alle interesserede høre om MFs bacheloruddannelse i teologi og se Menighedsfakultetets faciliteter.

For kirkens skyld

’Teologi for kirkens skyld’ lyder Menighedsfakultetets slogan. Det viser både MFs tilgang til teologien og ønsket om at uddanne ledere til kirken og arbejdet med at formidle evangeliet og opbygge menigheder.
– Denne vinkel appellerer til mange unge kristne, som vælger at tage deres bacheloruddannelse på Menighedsfakultetet, på trods af at de ikke får SU, men må nøjes med stipendier på under den halve værdi af SU.
Vores kirkelige tilgang til teologistudiet og vores fokus på at udvikle de studerende både fagligt, åndeligt og menneskeligt tæller højere for mange end størrelsen af den økonomiske støtte, de modtager, vurderer landssekretær Nils Andersen.

Klædt på til jobbet

Søren Rønn har studeret teologi på MFs bacheloruddannelse siden 2013 og udtaler:
’Jeg ønsker at blive klædt på til et fremtidigt job såvel intellektuelt som åndeligt; derfor har jeg valgt at studere på Menighedsfakultetet. Jeg finder undervisningen vedkommende, opbyggelig og på et højt fagligt niveau.
Danmark har brug for dygtige teologer, og jeg er overbevist om, at netop Menighedsfakultetet kan gøre mig til den bedst mulige teolog.’

Program for intro-dag

Efter velkomst og kaffe kl 10 er der rundvisning på Menighedsfakultetet/TORVET.
Klokken 11.15 kan man deltage i undervisningen i faget ”Bibelkundskab Ny Testamente”.
Menighedsfakultetet sørger for frokost klokken 12. Herefter vil BA-studerende fortælle om hverdagen på studiet.
Klokken 12.45 er der et oplæg ved studieleder Carsten Vang med titlen ”Hvorfor teologi på Menighedsfakultetet?” Han vil komme ind på spørgsmål som Hvad kan jeg bruge en BA i teologi til? Hvilke muligheder er der på MF for dem, der studerer teologi på Aarhus Universitet?
Herefter vil studiekoordinator Brian Kærslund Hansen fortælle mere om BA-uddannelsen, og der vil være mulighed for at stille opklarende spørgsmål til studieledelsen.
Tilmelding senest d. 22. februar på bkh@teologi.dk
Bodil

Spørgsmål: Kontakt studiekoordinator Brian Kærslund Hansen på bkh@teologi.dk eller 7356 1248 for flere informationer.