Mikro-kirker er mega vigtige

Af David Hansen Seniorpræst i Aalborg  Menigheds Center. david@amcnet.dk Tlf. 26224229
Af David Hansen
Seniorpræst i Aalborg
Menigheds Center.
david@amcnet.dk
Tlf. 26224229

Med mikrokirker tænkes der ikke i traditionel møde- eller gudstjenesteformer, men i mennesker som mødes med et særligt formål.

Det lille er stort!

Jeg er optaget af tanken om mikro-kirker, dvs. en mindre gruppe af mennesker, der ganske enkelt mødes i et hjem, på et kontor, en cafe, eller skole m.v., og hvor man samles med Kristus i centrum.
Jeg kan se i både Bibel og i historien, at Guds riges udbredelse oftest sker ud fra et ubetydeligt I sted, og formidles af helt ukendte personer, der begyndte en vandring med Gud, hvilket imidlertid fik afgørende betydning.

Udtryk i mangfoldighed

I mikro-kirken er ordet, bønnen, fællesskabet og mission m.v. de kerneværdier, gruppen af mennesker samles om, måske 3-4 til en start.
Dette er for så vidt ikke anderledes i forhold til, hvad vi normalt anser som en kirkes liv og vision.
Jeg går absolut ind for kirkebygninger, fuldtidspræster, ledelse, god organisation, kirkevækst, for tilslutning til kirkelige netværk og fælles arrangementer, således at Kristi legeme kan udtrykkes i al sin mangfoldighed.
Men ofte ser vi mennesker være isolerede i en eller anden form for ”et åndeligt udkantsdanmark”, ja enten geografisk, men ofte relationsmæssigt, historisk eller teologisk begrundet, eller på anden måde afskåret fra aktiv deltagelse og tjeneste i en levende bibeltro menighed.

Ånden ønsker at vække

Det tror jeg har Guds opmærksomhed, – at denne store skare af skønne troende mennesker, som kender ordet, bønnens vej og som bærer et kald til at vinde mennesker, – dem tror jeg Ånden ønsker at vække og mobilisere på forskellig vis.
Gerne gennem dannelsen af såkaldte mikro-kirker, der helt uformelt og ukompliceret mødes for at tilbede Gud, for at styrke hinanden i et nært fællesskab og række ud til det omgivende samfund m.v.

Kristus er det centrale, hvor ordet, bønnen og åndens fællesskab indgår som de værdiskabende elementer.
Kristus er det centrale, hvor ordet, bønnen og åndens fællesskab indgår som de værdiskabende elementer.
Fællesskabsformer

En mikro-kirke kan have mange forskellige udtryksformer og sammensætninger.
Tænk ikke i traditionel møde- eller gudstjeneste-form, men forestil dig mennesker som mødes med et særligt formål, såsom en mandegruppe, en business-gruppe, en kvindegruppe, nogle der har særlig hjerte for Israel, mission, flygtninge eller kristen medievirksomhed m.v.
Det kan også være en gruppe, der mødes for at jogge, cykle eller fiske sammen osv., – dvs. alle mulige former for fællesskab, men med den grundtanke, at Kristus er det centrale, og hvor ordet, bønnen og åndens fællesskab indgår som de værdiskabende elementer.

Tæt forbundet med kirke

Er en mikro-kirke ikke det samme som en traditionel cellegruppe, familiegruppe, connectgruppe, eller hvad der nu bruges af termer for mikrofællesskabet i vore kirker?
Jo, – det ligner, bortset fra at dette er benævnelser for grupper, der er organiseret, under lederskab og tæt forbundet med en lokal kirke, hvilket selvfølgelig er godt og rigtigt.
Mikro-kirker som jeg definerer det, er imidlertid afskåret fra dette jvf. de ovennævnte årsager. Og spørgsmålet er derfor, skal denne hær af stærkt troende mennesker fortsat stå i en eller anden isoleret rolle, afventende at der på et eller andet tidspunkt blive en ændring af status quo?
Nej, jeg tror på vigtigheden af at kalde disse til tro, bøn og handling for at blive brugt der, hvor man nu en gang er sat uanset hvilken historik eller udgangspunkt, man står med.
Pladsen her tillader ikke videre uddybning af visionen for opstart af Mikro-kirker, så gå gerne til Face-book-sitet af samme navn, og læs om de bibelske forbilleder for mikro-enheder, om mine og andres egne erfaringer; se om nogle af disse tanker og ideer til opstart af en mikro-kirke i din by eller egn kan være hjælpende, og dermed igangsættende for de reelle menighedsplantninger eller tjenester, der altid kommer ud af … en mikro-kirke.