Retssagen

Af Henri Nissen Ansvarshavende redaktør
Af Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

I torsdags begyndte den retssag, som en gruppe kristne har anlagt imod staten for at få fastslået, at indførelsen af homoseksuelle vielser i Folkekirken er i strid med grundlovens ord om religionsfrihed.

Efter det første møde skal tre dommere nu gennemgå sagen og komme med deres afgørelse den 31. maj.
Man behøver ikke være profet for at regne ud, at sagen formentlig vil ende med, at staten går fri. Man vil sige, at ganske vist har vi religionsfrihed, men vil påstå at Folkekirken har en særstilling, idet præsterne er tjenestemænd. Og dermed kan staten/kirkeministeren pålægge dem at udføre de handlinger, som et flertal i Folketinget vedtager.
Det kan måske lyde fornuftigt. Men hvis dommerne køber den, betyder det, at et politisk flertal i Folketinget – bestående af ateister, gudsbespottere, muslimer, osv. – kan bestemme over Folkekirken. Uanset, hvad kristendommen siger.
Det er naturligvis helt uholdbart for en kirke, som jo naturligvis må være forpligtet mere på, hvad ”Gud siger” – altså dens eget grundlag i form af Bibelen og dens bekendelsesskrifter – end hvad tilfældige magthaverne og en folkestemning måtte mene fra tid til anden.
Man kan jo ikke stemme om, hvad der er sandhed.

Men desværre bøjede de fleste af Folkekirkens ledere – biskopperne – sig for den enorme pres, som politikere og medier fik skabt.
Dermed svigtede de fleste af kirkens ledere fatalt og viste sig som statens lejesvende i stedet for at være hyrder.
Og dermed har Folkekirken skudt sig selv i foden og kompromitteret sig, så den formentlig ikke vil kunne overleve det. Kun en folkevækkelse vil kunne ændre dette.

Men selv om retssagen på forhånd synes afgjort, kan vi bede om, at retssagen må være med til at afsløre magtmisbruget overfor kirken – og alle de politisk- korrekte løgne, som forvirrer danskerne.
Og selv om de få tapre kristne, der fører sagen imod staten, er som David imod Goliat, så vandt David jo faktisk kampen… Fordi han stolede på Gud, da han gik op imod kæmpen.