Præster vil øge dåbstallet

Præster og lægfolk fra Hjallese og Skt. Knuds provstier i Fyns Stift er i gang med at organisere en dåbsmesse, som vil løbe af stablen den 11. og 12. november.
Domkirken og Odense Rådhushal danner de fysiske rammer for messen, der er støttet af Folkekirkens Udviklingsfond.
– Dåbsmessen er ikke en gudstjeneste, men en festlig og informativ markering af sammenhængen mellem kirke og samfund med dåben i fokus, oplyser arrangørerne.
Dåbstemaet bliver anskueliggjort på stande og i udstillinger i både i domkirken og rådhushallen. Her vil man møde emner som: Dåbstraditioner, dåbsritualet og dåben belyst gennem musik og billedkunst. Samtidig bliver der lejlighed til at høre en nykomponeret dåbssalme. Juniorkonfirmander og konfirmander vil blive inddraget i forløbet og også medvirke på messen. Desuden vil der også blive lejlighed til at nyde dåbskager, te og kaffe i den til lejligheden indrettede café.
Hele arrangementet, der vil være åbent for alle, satser på oplysning og information om dåb. Både dåbens historie teologisk, kirkeligt og folkeligt. Der inviteres også til overvejelser over og samtaler om dåben og dens betydning i dag.