Sandheden som et bælte

Ansvarshavende redaktør Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør Henri Nissen

Som kristne må vi regne med, at vi bliver forfulgt. Du finder aldrig en levende kristen gruppe i historien eller i dag, uden at de mistænkeliggøres eller hænges ud.

Hvis man aldrig møder modstand, må man derfor spørge, om det skyldes, at man falder for meget i med mængden og aldrig står op for sandheden?
Jesus sagde: ”Ve jer, når alle taler godt om jer. Således behandlede deres fædre også de falske profeter.” (Lukas,6,26)
Nogle kristne forsøger at hytte deres skind ved at tage afstand fra de medkristne, der bliver hængt ud. ”De var nok selv skyld i det,” tænker de måske.
Alt for ofte godtager vi modstandernes løgne om katolikker, missionsfolk, frikirkefolk og andre kristne. Men når kristne angribes, skyldes det – efter min erfaring, og det jeg har set i historien – sjældent, at det er rimeligt, men ofte at falske mennesker føler sig afsløret og raser imod sandheden.
Derfor skal vi huske at forsvare hinanden.

Jesus vidste, hvor løgnene og anklagerne kom fra – nemlig fra Satan, som han kaldte ”løgnens fader”.
Jesus vidste, at løgnen ville ramme hans efterfølgere. Men han opmuntrede dem, fx. i Lukas 6, v. 22-23:
I er velsignede, selv når mennesker hader jer, fryser jer ud, håner jer og sværter jer til, fordi I hører mig til. Glæd jer, når det sker! Ja, dans af glæde, for der venter jer en stor løn i Himlen. Sådan er Guds profeter altid blevet behandlet.
Så véd vi det.
Men vi har fået et våben, som er stærkere end løgnen. Sandhedens ånd (Johs. 14, 26), som er Helligånden.
I Efeserbrevet 6, 14 opfordrer Paulus os til at spænde sandheden som et bælte om vores åndelige udrustning.
Vi må se sandheden om os selv i øjnene, selv om det måske kræver, at vi ændrer livsstil. For uden sandhed kan vi ikke holde sammen på vores liv og vores tro.
Helligånden afslører sandheden om os, og om verden – og vi må sige sandheden i kærlighed midt i en verden, der er bedraget af løgne.
Men først og fremmest må vi tro på Jesus, som selv sagde: ”Jeg er Vejen, Sandheden og Livet”.
Han er kilden til sandheden.

 

Efterskrift:

Obs: Leder var skrevet før sagen fra Silkeborg
For at undgå misforståelser, vil jeg gerne gøre opmærksom på, at denne leder i nummer 29 af Udfordringen INTET har med retssagen mod en tidligere ungdomspræst i Byens Kirke i Silkeborg at gøre.  Sagen dukkede først op i medierne mandag-tirsdag, lederen var skrevet en uge før,  og Udfordringen var allerede trykt fredag.
Lederen var naturligvis ikke et forsvar for uetisk og ukristelig opførsel.
Henri Nissen, ansvarshav. redaktør.