Så meget er Gud med os

 Af Mikael Kogensholm  Konstitueret sognepræst, Alderslyst Kirke, Silkeborg
Af Mikael Kogensholm
Konstitueret sognepræst, Alderslyst Kirke, Silkeborg

Disciplene havde hørt rygter om Jesu opstandelse. De havde fået at vide, at de skulle møde ham i Galilæa, og nu ser de ham så. De falder på knæ og tilbeder ham, men nogle af dem bliver også lidt usikre.

Er det mon okay, at vi sådan tilbeder ham?
Og hvad mon han tænker om os?

De havde forladt og svigtet Jesus i Getsemane have. Men nu er noget helt nyt sket. Jesus er blevet levende igen. Gud Fader oprejste Jesus fra de døde og viste dermed, at Jesus virkelig var den, han påstod han var: Guds søn. Deres ven og læremester er nu også deres herre.

Jesus siger, at han har fået givet al magt i himlen og på jorden. Djævelen fristede ham i ørkenen med al magt på jorden, men Jesus har nu fået meget mere end det. Så det er okay, at disciplene tilbeder ham, himlens og jordens herre.

Jesus slutter af med at sige, at han er med sine disciple indtil verdens ende. Han er ikke vred på dem. Ordene må have klinget velkendte i deres ører. Han er med os. Guds søn er med os.

Gud med os.

Hvilke tanker vækker det i dig? Måske minder det om de tidspunkter, hvor vi synes, livet lykkes. Så tænker vi, at Gud er med os. At han holder sin hånd under os eller over os eller måske endda holder os i hånden og går med os. Eller de tidspunkter, hvor vi håber, at Gud er med os – at han er på vores side – i kampen mod hårde ting i livet eller mod modstandere af forskellig slags.

Disciplene må være komme til at tænke på det vers fra profeten Esajas, som også fremhæves i begyndelsen af Matthæusevangeliet:


Artiklen fortsætter efter annoncen:



”Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel – det betyder: Gud med os.”

Trinitatis søndag fejrer kirken Treeningheden: Gud Fader, som skabte jorden, Gud Søn, som kom til jorden og gav sit liv for os, og Gud Helligånd, som nu er Guds talsmand på jorden.
Trinitatis søndag fejrer kirken Treeningheden: Gud Fader, som skabte jorden, Gud Søn, som kom til jorden og gav sit liv for os, og Gud Helligånd, som nu er Guds talsmand på jorden.

Jesu komme til jord er et synligt tegn på, at Gud er med os. Gud elsker ikke kun på afstand, han kom nær. Gud gik ikke bare iblandt mennesker, han blev menneske. Så meget er Gud med os. Så tæt kom han på os.

Jesus forlod disciplene, men sendte sin Ånd til jord, som vi lige har markeret i pinsen. I vores tid, i kirkens tid, er det Ånden, som er tegnet på, at Gud er med os. Gud har stadig planer med os mennesker og ønsker at følge os tæt. Være hos os. Være i os.


Artiklen fortsætter efter annoncen:



I dag er det Trinitatis søndag, og vi fejrer treenigheden; Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Gud er ikke en eller anden mystisk upersonlig kraft, men Gud er tre personer i ét væsen.

Gud Fader er med os, fordi han skabte og opretholder verden. Jesus er med os, fordi han kom til jord, døde og genopstod og nu har al magt. Helligånden er med os, fordi han nu i kirkens tid er Guds talsmand på jord og giver os kraft til at udbrede budskabet om, at Gud er med os.

Det sker, når vi døber i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, og et menneske på den måde bliver tæt sammenknyttet med den treenige Guds liv.
Det sker, når vi oplærer mennesker i den kristne fortælling. Fortæller dem om, at Gud er med os, at Gud er kommet nær og elsker os betingelsesløst. Både på de dage, hvor vi synes, at livet lykkes og på de dage, hvor vi synes, alt bliver mørkt.

Beretningen om disciplenes møde med den opstandne Jesus kalder os til to bevægelser.
Dels at falde på knæ og tilbede ham, som har al magt i himmel og på jord og som er den eneste, som fortjener vores tilbedelse.
Dels at gå i fodsporene af hans disciple, som gik ud i hele verden og døbte og lærte mennesker, hvad det vil sige, at Gud er med os.


Artiklen fortsætter efter annoncen:



Lad os bevæge os. Lad os tilbede. Lad os gå.

Søndagens tekst: Matt. 28:16-20

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Missionsbefalingen
16De 11 disciple tog derefter af sted til den bjergskråning i Galilæa, hvor Jesus havde sagt, de skulle mødes. 17Da de så ham, faldt de på knæ og tilbad ham. Men andre var usikre.
18»Gud har givet mig al magt i himlen og på jorden,« sagde Jesus. 19»Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre Faderen og Sønnen og Helligånden, 20og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalet jer. Og husk: Jeg er altid hos jer indtil verdens ende.«