Vækkelser begynder med overgivelse

s15_Plads_til_Guds_naervaer

Evangelisation er en stor del af Bibelen. I ”Plads til Guds nærvær” hævder Bill Johnson, at menigheder ofte bruger deres egen kraft til at opfylde befalingen og går glip af det vigtigste, nemlig Helligåndens kraft. Han minder os om, at når vi venter på Helligånden, bliver vi forvandlet fra kujoner til prædikanter.

Jeg er enig med Johnson i, at alt for ofte betragter mange kristne kun lovsangen og tilbedelsen som indledning til prædikenen. Det ender med, at kristne ikke bruger tid nok i Guds nærvær.
Som Johnson påpeger, er personlig karakter vigtig, men der er mange troende, der prøver at udføre Guds plan uden Guds kraft. Vi kan også bruge så meget tid på at læse Bibelen, at vi ikke tager tid til at være sammen med Gud.
Vi risikerer at have det hele i hovedet, i stedet for et personligt forhold til Gud.

Helligåndens virke

Johnson understreger to gode punkter i Helligåndens virke, da Jesus udsendte sine disciple parvis for at forkynde evangeliet.
For det første, kan det være nedslående at prøve at forkynde evangeliet alene.
For det andet, kan vi ikke vide, hvem der egentlig er åben for Helligånden.
Ligesom dengang  Noa sendte duen ud for at finde tørt land, sådan er det også med Helligånden. Hvis duen ikke kom tilbage, så var det klart for Noah, at der var tørt land. Sådan gjorde Jesus da han befalede disciplene at sige ”fred være med jer”. Hvis der var fred, så vidste disciplene om Helligånden hvilede over folks huse, hvis ikke, kom freden tilbage.
Når Helligånden manifesterer sig, er der altid dem, der vil forsøge at modstride den. Der er gode grunde til at være forsigtig, når man overvejer det overnaturlige.

På internettet hævdes, at bøger på Johnsons hjemside indeholder materiale med new age-terminologi. Johnson selv har påpeget, at en af hans egne praktikanter har været påvirket af new age.
Jeg har dog ikke fundet noget af den slags i denne bog. Jeg fandt, at indholdet var grundigt og sund undervisning af Helligånden.

Bill Johnson er seniorpastor i Bethel Church i Redding og talte for nylig ved Awake konferencen i København.
Bill Johnson er seniorpastor i Bethel Church i Redding og talte for nylig ved Awake konferencen i København.
Brug for vækkelse

Johnson minder os om, at vækkelser kommer, når menighederne bliver for komfortable, fordi de trænger til at blive vækkede. Når vi ser på, hvor mange tegn der peger på, hvor nær Jesu genkomst er, kan vi godt regne med, der snart kommer en vækkelse.
Bill Johnson forklarer, at overgivelsen til Helligånden spiller den absolutte hovedrolle i vækkelsen.

Bill Johnson:
Plads til Guds nærvær 
196 sider • 199 kr.
Forlaget Scandinavia