Baptisterne går ind i ny kamp for trosfrihed

Kirkesamfundet vil frasige sig vielsesbemyndigelsen i protest mod regeringens imamlov.

Baptistkirken i Danmark med ca. 5500 medlemmer er parat til at bryde de tætte bånd til staten på grund af den omstridte imamlov, som også vil kunne ramme kristne frikirkepræster.

Baptistkirken vil frasige sig vielsesbemyndigelsen, så man slipper for statens indblanding og kontrol på en række områder.
Regeringens lovforslag, der har bred tilslutning i Folketinget, har til hensigt at bremse radikale imamers undergravelse af danske værdier, men kan ifølge baptisterne betyde en mistænkeliggørelse og kriminalisering af alle frikirkepræster, herunder baptistpræsterne.
– Papiret virker stærkt diskriminerende overfor religiøse mindretal, siger Baptistkirkens generalsekretær, Lone Møller-Hansen.

Baptistkirkens ledelsesgruppe vil opfordre sine præster til at frasige sig retten til at vie medlemmer med juridisk gyldighed, hvis loven vedtages uændret, og henvise dem til en rådhusvielse.

Så længe kirken har en vielsesret, vil staten kunne stille krav om selvbetalte kurser og underskrivning af løfteerklæringer, som staten stiller, men ved at frasige sig vielsesbemyndigelsen vil Baptistkirken være ude over den forpligtigelse.

Lovpakken omhandler alle trossamfund uden for folkekirken og for udenlandske forkyndere, der kommer til Danmark.
Ifølge lovforslagene skal alle præster, imamer og forkyndere i trossamfund udenfor folkekirken undervises i emner som ytrings- og religionsfrihed, folkestyre, kvinderettigheder, homoseksualitet og ikke-diskrimination og ligestilling, som det hedder i regeringens lovforslag.
Som afslutning på kurset skal kursusdeltageren, der altså skal betale for undervisningen af egen lomme, underskrive en løfteerklæring om, at vedkommende vil overholde dansk lovgivning. En formulering, som i sig selv virker krænkende på i forvejen lovlydige frikirkepræster.
”Lovforslaget fra Kirkeministeriet indebærer mulighed for kriminalisering af præster, der fungerer som sjælesørgere. Noget sådant vil vi ikke udsætte vores præster for,” skriver Baptistkirken i et høringssvar.

Baptistkirken forudser, at ledere fra andre kirkesamfund vil følge baptisternes eksempel med den beklagelige konsekvens, at ”megen religiøs vejledning herved kommer til at foregå ”under radaren”, som der står i høringssvaret.
Generalsekretær Lone Møller-Hansen har tidligere sammen med fem ledere fra andre frikirkesamfund skrevet et protestbrev til de politiske partier bag aftalen, som de finder både diskriminerende og krænkende.

Der står bl.a. i brevet: ”Vi er meget betænkelige ved formuleringer som, at det fremover bliver strafbart at tilslutte sig indholdet i en oplæst tekst fra fx Bibelen, hvis teksten beskriver handlinger, der i dag er strafbare. Dem vil der være mange af i Moseloven eller fra Israels blodige historie”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Danske Kirkers Råd, der består af 15 kirkesamfund, herunder folkekirken, den katolske kirke og en række frikirker samt 41 kirkelige organisationer, har også udtrykt betænkelighed.

Kirkeminister Bertel Haarder (V) afviser, at der er tale om mistænkeliggørelse af frikirkesamfund, men holder sig til, at lovforslagenes hensigt er at stoppe visse imamers rådgivning, der har vist sig i strid med landets lovgivning.