Ny dansk lov stempler alle religiøst praktiserende

Med den nye lov er vi kommet på en farlig glidebane, mener Søren Skovgaard Sørensen.
Med den nye lov er vi kommet på en farlig glidebane, mener Søren Skovgaard Sørensen.

– Intentionen er god, men papirets argumentation rammer ikke alene hadprædikanterne. I stedet stigmatiserer man al religiøs virksomhed og dermed reelt alle religiøst praktiserende danskere.

Det skriver Luthersk Missions generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen i Kristeligt Dagblad.
Et politisk flertal vedtog den 31. maj i år en række begrænsninger, der gælder ytringer fra præster, imamer og andre religiøse forkyndere. Samtidig skal udenlandske forkyndere med ekstreme synspunkter stå på en offentlig liste over personer, der ikke er velkomne i Danmark.
Den nye lov vandt bred tilslutning efter dokumentarserien ’Moskerne bag sløret’, hvor TV 2 afslørede, at herboende imamer billiger tvang og vold.

Går politikere under radaren i den nye lov?

Kirkeminster Bertel Haarder udtalte, at aftalen hverken indskrænker ytringsfriheden eller er i konflikt med grundloven og internationale konventioner. Men hvordan beskyttes ytringsfriheden og trosfriheden, når undervisningen i alle menigheder og trosbaserede skoler skal kunne vurderes i forsøget på at undgå hadforkyndelse?

Alle religiøst prakstiserende danskere stigmatiseres i den nye lov, mener Sørens S. Sørensen.
”Det sker for eksempel, når politikerne kun vil kriminalisere udtrykkelig billigelse af strafbare handlinger i religiøs oplæring. Det er altså ikke ytringernes indhold som sådan, der kriminaliseres, men personerne, der udtaler dem,” skriver Søren S. Sørensen.

Som eksempel nævner han, at fx Liberal Alliances Joachim B. Olsen ustraffet vil kunne tale for flerkoneri, som han gjorde det i et interview i 2011. Derimod ville en imam kunne straffes, hvis han skulle gøre det samme.

Ifølge den nye lov kan en politiker ustraffet sige ting, som en religiøs lærer vil blive straffet for at sige. Det er at udelukke enhver dialog med dem, man er uenig med, understreger Søren Sørensen.

Går kristne forkyndere fri?

Den nye lov vil dog ikke ramme forkynderne i Luthersk Mission, mener generalsekretæren.
– Vi billiger hverken ”terror, drab, voldtægt, voldshandlinger, incest, pædofili, frihedsberøvelse, tvang eller flerkoneri”, sådan som loven lægger op til at forbyde, påpeger han. Men han er bekymret for indskrænkelsen af ytringsfriheden. Den nye lov kan bane vej for kommende indgreb mod folk, der argumenterer mod kønsneutralt ægteskab, som mange i Luthersk Mission gør. Det er en glidebane, advarer Sørens S. Sørensen.

Tværreligiøs kritik

Dansk Tyrkisk Islamisk stiftelse skriver i et høringssvar, at lovens kriminalisering af visse holdninger og udtalelser kan virke mod sin hensigt og fremme radikalisering. Også den katolske kirke og 16 danske frikirker og kirkelige organisationer kritiserer enighedspapirets skelnen mellem politiske og religiøse arrangementer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det jødiske Samfund i Danmark har ingen betænkeligheder ved lovforslaget. Derimod mener Indre Missions Hans-Ole Bækgaard, at lovgivningen bærer præg af at være blevet hastet igennem, skriver Kristeligt Dagblad den 16. august.