Den sidste oldenborger

s2_William Christian Andersen DannemandI artiklen om ”Den hemmelige kongesøn” (billedet) i sommernummeret, havde der indsneget sig en fejl, som nu er rettet i netudgaven:

Det var ikke med Frederik VI, men Frederik VII, at kongeslægten Oldenborgerne uddøde i 1863. Risdagen valgte herefter at gøre en tysk adelsmand til ny konge. Han var tidligere blevet belønnet med det lille hertugdømme Glücksborg ved Flensborg. Han fik nu navnet Christian IX og hans slægt blev herefter kaldt Glücksborgerne. Dronning Margrethe II er hans tipoldebarn.