Det handler om at introducere venner til Jesus

Af Kurt Johan Majgaard, tegner og grafiker fra Kolding.
Af Kurt Johan Majgaard, tegner og grafiker fra Kolding.

Johannes var kun én af flere eksotiske, mærkelige originaler, der tumlede rundt i Israel på Jesus’ tid, og Johannes Døberen levede op til det eksotiske, klædt som han var i stridt kamelhår, boende i ødemarken, han døbte folk til omvendelse hvad han nok godt vidste sjældent skete, han påstod at han skulle bane Herrens vej.

Han levede af græshopper og vild honning, og så var han god underholdning, syntes folk.
Det var vældig oplivende, når han blev kolerisk og skældte fine folk ud og forlangte, at de skulle omvende sig, ja selv Herodes stod for skud.
Så hvor Johannes Døberen døbte, var der et mylder af mennesker, og trængslen var stor for at komme til at se og høre, når mesteren rullede sig ud og gav alle det glatte lag, specielt de fine og fornemme.

“Se, dér er Guds lam” udbryder Johannes Døberen, da han får øje på Jesus i mylderet af mennesker, to af hans elever hørte ham og fulgte efter Jesus.

“Hvad vil I?” spørger Jesus, da han opdager, at de følger efter ham. “Mester hvor bor du?” At spørge på denne ligefremme måde kan idag synes lige frisk nok og vil nok blive mødt med misbilligelse, men blev i antikken anset for høflig og dannet. De to Johannes-disciple ønskede at komme med Jesus hjem.

Disciple/elever blev af deres Rabbi/mester uddannet til at kunne blive sendt ud og egenhændigt bruge det, deres mester havde lært dem. De to Johannes Døber-elever ville gerne med Jesus hjem, så altså spørger de: “Mester hvor bor du?” og Jesus svarer: “Kom og se”.

De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som var fulgt efter Jesus. Han møder sin bror Simon Peter og siger til ham, at “Vi har mødt Messias” (aramæisk og hebraisk for det græske Kristus. Græsk var sproget hos de fleste jøder i det romerske imperium, udenfor Israel.) Andreas møder altså sin bror Simon Peter og siger “Vi har mødt Messias” og tager Simon Peter med hen til Jesus, der fortæller Simon Peter, at han skal have tilnavnet Kefas (der ligesom Peter betyder klippe).

”Det bedste vidnesbyrd er helt enkelt at introducere folk for Jesus og så overlade resten til ham selv - det er også gældende i vor tid.”
”Det bedste vidnesbyrd er helt enkelt at introducere folk for Jesus og så overlade resten til ham selv – det er også gældende i vor tid.”

Det bedste vidnesbyrd er helt enkelt at introducere folk for Jesus og så overlade resten til ham selv – det er også gældende i vor tid.
Næste dag tager Jesus til Galilæa og møder Filip. Jesus siger til ham: “Følg mig!” Filip var fra Betsajda, fra samme by som Andreas og Peter.

Filip møder Nathanael og siger til ham: “Ham, som Moses har skrevet om i loven, og ligeså profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn, fra Nazareth.” Nathanael spurgte forbavset: »Kan noget godt komme fra Nazareth?” – “Kom selv og se.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:“Se dér er en israelit, som er uden svig” sagde Jesus da han mødte Nathanael. “Hvor kender du mig fra?” Jesus svarede ham: “Jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet.” Nathanael udbrød: “Mester (Rabbi), du er Guds søn, du er Israels konge!”.

Jeg er ikke sikker på, at Nathanaels klarsynede vision om Jesus rigtig er en klarsynet vision, eller om det er med et glimt i øjet og sådan noget, unge mennesker kunne finde på at “fyre af” overfor hinanden.

I hvert fald fortæller Jesus Nathanael at: “Du skal få større ting at se end det”. “Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal se himlen åben og Guds engle stige op og stige ned over Menneskesønnen.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:For mig handler teksten om fællesskab og det at præsentere andre for Jesus.

Søndagens tekst: Joh. 1:35-51

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

Jesus møder sine første disciple
35 Dagen efter stod Johannes der igen sammen med to af sine disciple. 36 Da han så Jesus komme gående, sagde han: »Se! Det er Guds Lam!« 37 Da de to disciple hørte det, fulgte de efter Jesus. 38 Han lagde mærke til, at de fulgte efter ham, og vendte sig om mod dem. »Hvad vil I?« spurgte han. »Mester, hvor bor du?« 39 »Kom og se,« svarede han. Så gik de med ham hen til det sted, hvor han boede. Klokken var ca. 10 om formiddagen,og de blev hos ham resten af dagen. 40 En af de to mænd, som fulgte med Jesus, hed Andreas. Han var bror til Simon Peter. 41 Det første Andreas derefter gjorde, var at finde sin bror og sige til ham: »Vi har mødt Messias!« 42 Og han tog ham med hen til Jesus. Jesus så Simon i øjnene og sagde: »Du er Simon, Johannes’ søn, men fra nu af skal du hedde Kefas.« (Det er det samme som Peter).

Jesus inviterer flere til at blive hans disciple
43-44 Næste dag besluttede Jesus at begynde rejsen tilbage til Galilæa. Han mødte da Filip, der var fra Betsajda ligesom Andreas og Peter, og han sagde til ham: »Kom med mig og bliv min discipel.« 45 Filip gik straks hen for at finde Natanael. »Vi har mødt Messias,« fortalte han, »ham som Moses og profeterne har skrevet om. Han hedder Jesus og er søn af en, der hedder Josef fra Nazaret.« 46 »Nazaret?« udbrød Natanael. »Kan noget godt komme fra Nazaret?« »Kom selv og se,« svarede Filip. 47 Da Jesus så Natanael komme, sagde han: »Dér kommer en israelit, som er helt igennem ærlig.« 48 »Hvor kender du mig fra?« spurgte Natanael. »Jeg så dig under figentræet, inden Filip kaldte på dig.« 49 »Mester, så må du være Guds Søn, Israels konge!« 50 »Tror du, bare fordi jeg sagde, at jeg så dig under figentræet? Du skal komme til at se større ting end det.« 51 Så fortsatte han: »Det siger jeg jer: I skal få lov at se himlen åben og engle bevæge sig op og ned mellem Gud og Menneskesønnen.«


Artiklen fortsætter efter annoncen: