Millioner be’r for Jerusalems fred på næste søndag

Betina Enemark
Betina Enemark

– Vi kalder KIRKEN i Danmark til at bede for Jerusalems fred næste søndag den 2. oktober. Det vil forvandle os og vort land, mener Betina Enemark, som er koordinator for Dagen til bøn for Jerusalems Fred i Danmark.

– Bibelen kalder alle troende til at bede for Jerusalem (Sl. 122:6, Es.62:6). Mere end 1.300 af verdens mest respekterede kristne ledere i 176 nationer kalder KIRKEN til at bede for Jerusalem den første søndag i oktober hvert år.
Alle kristne har et bibelsk mandat til og et ansvar for at bede for den by, som Jesus græd over; den by, som han snart kommer tilbage til, siger Betina.

– Den nuværende krise i Jerusalem har globale følger og påvirkninger og kan kun blive fuldkommen løst ved, at Gud arbejder gennem sit folks bønner.

Ære vores jødiske ophav

– Vi ønsker at opmuntre kirkeledere og forbedere/vægtere til at bede og søge dybere i Guds ord, hans nærvær og hans åbenbaring, fortsætter Betina.
– Vi opmuntrer kirken til at forstå, at det var gennem det jødiske folk, at vi fik Bibelen, profeterne og løfterne.
Vi skal være taknemmelige og ære vore jødiske rødder.

Erstatningsteologien

– Vi skal gøre op med erstatningsteologiens vildfarelse, som siger, at Gud har forkastet det jødiske folk, fordi de slog Jesus ihjel, og har givet alle velsignelserne til de kristne/kirken. Det er ikke rigtigt. Det skal siges højt.
Vores himmelske Far elsker os alle så meget, at han spredte evangeliet ud til alle mennesker.

Bede om tilgivelse

– Vore hjerters bøn er, at hele kirken i Danmark (inkl. Færøerne og Grønland) vil stå sammen og bede for Jerusalems fred. At vi sammen kan bede om tilgivelse til det jødiske folk, for at vi ikke har stået sammen med dem og velsignet Jerusalem med fred.

Vi kristne skal rejse os op i den sandhed, ære vore jødiske søskende og vise dem, at vi elsker dem. Og vi skal turde tale sandhed. Selv om vi ikke forstår alt, så har vi meget at takke vores jødiske forfædre for.

Luther forfulgte jøderne

– Vor historie fortæller os, at kirken i nutiden også har været med til at forkaste det jødiske folk.
2017 er 500 året for Luthers reformation, som gjorde, at Bibelen kom ud til alle. Desværre er der også en mørk side, nemlig at Luther i starten elskede det jødiske folk for Bibelens ord, men senere forfulgte han dem, fordi de var hårdhjertede og uvillige til at tage imod evangeliet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mandatet til, at Hitler befalede, at jøder skulle bære jødestjerne og udryddes i koncentrationslejre, kom også fra dele af kirken, påstår Betina Enemark.

En mørk arv

– Det er den arv, vi som kristne lever med i vores DNA. Hvis vi ikke aktivt tager stilling hertil og omvender os, så er det stadig en del af vores tankebygninger.

Vi kan bede: ”Tilgiv os Gud, for hvad vi som kristne og kirke har gjort imod det jødiske folk. Åbenbar for os, hvad der er dit hjerte for Jerusalem, jøder og kristne. Fjern sløret for vores øjne, så vi kan se klart. Vi velsigner og ærer det jødiske folk, I Jesu navn.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ikke politik

– Dette er ikke en politisk diskussion, men en ægte omvendelse i vore hjerter. Det er nødvendigt, hvis vi i Danmark og de nordiske lande skal bevare den velsignelse, vi bl.a. har fået ved at hjælpe jøderne under 2. verdenskrig. Nu er det tid til, at kirken står sammen med det jødiske folk, fordi antisemitismens grimme ansigt viser sig endnu mere tydeligt end nogensinde før.

Autoritet til at bede os fri

– Når vi beder for vores byer og os selv, er der langt større gennemslagskraft, når vi står på vores jødiske fundament og arv.
Derfor: start altid med dig selv. Rens dig for alle synder, bed for Jerusalems fred og forløsning – og Gud vil velsigne dig, din by og vore nationer.

Man kan bede ud fra de 8 indflydelsesområder, som Lane Cone har opdaget – eller ud fra de 7 bjergmandater. Men vigtigst er at bede de områder i Jerusalem fri, som Gud har på sit hjerte, og hvor han gerne vil øve indflydelse: Familien, Kirken, Regeringen, Undervisning, Økonomi, Teknologi & forskning, Kommunikation, Kunst & Kultur.

Efterfølgende har Gud lovet os, at han også velsigner vores familier, byer og nationen.
Det er meget smukt og giver så stor mening, i forhold til hvordan vi hænger sammen med hinanden, fortæller Betina Enemark.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Salme 122, 6-9 lyder:
Bed om fred i Jerusalem. Må det gå godt for dem, der elsker byen. Må der være fred inden for murene og tryghed i tårnene. For slægt og venners skyld, ønsker jeg fred over Jerusalem. For Herrens helligdoms skyld beder jeg om tryghed for byen.

Ressourcer

• På www.dagentilboen.dk kan man hente en flyer i pdf-format på dansk og engelsk.
• Video om dagen: Bliv klog på, hvorfor vi skal bede for fred i Jerusalem.

Sådan kan du bede for Jerusalem

• Bed regelmæssigt for Jerusalems fred.

• Tag denne dag til dig i din menighed: Lige fra en kort omtale og bøn – til dybere undervisning, bøn og involvering.

• Opdag Guds hjerte for fred i Jerusalem sammen med din menighed, bønnegruppe, din by mv.

• Bed for alle Jerusalems indbyggere og for forsoning mellem kristne, jøder, arabere og alle befolkningsgrupper.

• Find brugbart materiale for alle aldersgrupper på www.daytopray.com / www.dagentilboen.dk – og fortæl andre om det.