Slutspillet om Israel

s15_Slutspillet om IsraelAf Stig Christensen, pastor emeritus. Formand for
Udfordringens bestyrelse.

Avisen Udfordringen har i hele sin levetid haft stort fokus på Israel, Bibelens profetiske syn på landet og Abrahams slægt, landets genopbygning i vor tid og tidens politiske stridigheder. Vi har lavet læserrejser til Israel for også på den måde at fremme interessen for landet og dets betydning i den bibelske åbenbaringshistorie.

Ole Andersen er teolog og generalsekretær for den kristne organisation Ordet og Israel, der har et bibelsyn og et israelsyn, der ligger meget på linje med Udfordringens og mit eget. Jeg kan anbefale Ole Andersens bog til enhver israelinteresseret, ikke kun fordi jeg stort set er enig, men først og fremmest på grund af den meget grundige gennemgang af en del af de bibelske profetier, hvor han argumenterer overbevisende for sit eget syn, men samtidig omtaler andre syn på en saglig måde.

Bogens to hovedtemaer er: Hvordan skal kristne i det 21. århundrede forstå de ældgamle bibelske profetier om Israel? Hvad siger disse profetier om det moderne Israel og dets fremtid?

Der lægges stor vægt på, at Guds plan for Israel er et vigtigt element for hans store plan for hele verden. Profetierne om Israels fremtid handler ifølge Ole Andersen om sidste akt i verdenshistorien inden realiseringen af Guds plan for hele menneskeheden.

Bogen indledes med et kapitel: Israel- en religiøs slagmark og Israel i Bibelen, hvorefter første hovedtema gennemgås. Her er der en grundig redegørelse for de to hovedtolkningsmodeller: Kirketolkningen, bedst kendt som erstatningsteologi, overfor Israeltolkningen.
Temaet er delt op i to hovedafsnit: Israel før Jesus og Israel efter Jesus, hvorefter følger en grundig gennemgang af den gamle kirkelige forståelse af Israels-profetierne overfor den moderne, specielt efter staten Israels oprettelse i 1948, Israeltolkning.

Ole Andersen mener, at de mange profetier om jødernes hjemkomst til landet Israel er begyndt at blive opfyldt i vor tid, men de vil først opfyldes helt i 1000-års riget. Hjemkomsten skal forstås bogstaveligt, således at landet kommer på jødiske hænder, og de ødelagte byer og øde marker vil blive genopbygget og blomstre. Endvidere vil man på verdensplan se en voksende del af jøderne blive såkaldt messianske jøder.

I denne debat er det måske værd at bemærke, at Jørgen Hedager Nielsen, journalist, forfatter og medlem af Israelsmissionens landsstyre, netop har fået udgivet bogen: Han gør alting nyt- om de sidste tider, Jesu genkomst og den nye jord – i hvilken han ikke mener, at de bibelske landløfter til Israel og jøderne skal forstås bogstaveligt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jeg er som nævnt enig med Ole Andersen i hans grundlæggende syn. Dog undrer det mig, at han slet ikke inddrager Johannes Åbenbaring i sin gennemgang, selvom Israel og Mellemøsten er i fokus i størstedelen af denne bog. Han gennemgår templets betydning, men nævner ikke templet i Johannes Åbenbaring 11 eller Ezekiel 40-48. Jeg forstår ikke, at han uden videre kan sætte lighedstegn mellem Ez. 33-37 og Johs. Å. 20,1-6

Næstsidste kapitel i bogen hedder: Israel og os – hvad skal vi mene?
Hvis han havde skrevet: hvad jeg mener, så kunne man have accepteret det, selv om det indholdsmæssigt er ret langt borte fra bogens hovedtemaer, men når han skriver vi, så må jeg protestere mod en så overfladisk forståelse af begrebet retfærdighed, der skal tjene til en løsning af konflikten mellem israelere og palæstinensere.

I bogen er der en del interessante citater om forskellige jødiske rabbiners syn på Messias-tiden, som nogenlunde svarer til 1000-års riget.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ole Andersen: Slutspillet om Israel • 256 sider • 199,95 kr. • Lohse