KRIK – ny kristen idræts- organisation starter i Danmark

Den nye styregruppe. Fra venstre: Anders Kristian Helverskov Petersen, Andreas Bjerre Reilstad, Daniel Nord Kastrup og Ann Maria Kjær.
Den nye styregruppe. Fra venstre: Anders Kristian Helverskov Petersen, Andreas Bjerre Reilstad, Daniel Nord Kastrup og Ann Maria Kjær.

Kristen Idrætskontakt (KRIK) stiftes den 27. november 2016.

KRIK er en tværkirkelig børne- og ungdomsorganisation, som har til formål at bevare, inspirere og vinde idrætsfolk til kristent liv både i idrætsforeningen og i en menighed.

KRIK blev grundlagt i Norge i 1981 og har siden vokset sig til Norges største børne- ungdomsorganisation med omkring 15.000 medlemmer. KRIK findes også i Sverige og i flere lande i Østafrika (CHRISC). I Sverige er der over 3000 medlemmer, og nu er turen kommet til Danmark, ser det ud til.

KRIK ønsker at inkludere idrætsfolk fra forskellige tros- og kirkesamfund. KRIK tilslutter sig Lausanne-pagten og dens forståelse af Jesus Kristus, hans liv og død og opstandelse som eneste vej til frelse og retfærdiggørelse – sådan som det er udtrykt i Bibelen og den apostoliske trosbekendelse.

– Vi håber med KRIK at bringe et nyt aktivitetstilbud til kristne børn og unge, og samtidig er det vores håb, at KRIK kan være et lavtærskeltilbud for børn og unge, der ikke normalt kommer i kirkelige sammenhænge, siger Daniel Nord Kastrup, som er 35 år og til dagligt arbejder som lærer på Djurslands Efterskole.

Han er desuden en del af KRIK’s styregruppe i Danmark. Daniel fortsætter med at fortælle om visionen for den nye forening set fra hans daglige lærerarbejde:
– Jeg håber fra det perspektiv, at KRIK Danmark kan være et nyt og anderledes kristent aktivitetstilbud for nogle af de teenagere, vi sender videre fra efterskolen, siger han.
Der afholdes stiftende generalforsamling i Aarhus Bykirkes lokaler kl. 13-15 den 27. november.