Luthersk Mission vil betale børnepenge

- LM vil dække 90% af den tidligere børneydelse, lover int. missionsleder Carsten Skovgaard-Holm.
– LM vil dække 90% af den tidligere børneydelse, lover int. missionsleder Carsten Skovgaard-Holm.

Afskaffelsen af børnechecken til missionærer betyder for LM en ekstraudgift på 318.000 kr. næste år.

Luthersk Mission vil selv punge ud og dække de tab, som udsendte missionærer med børn ellers vil blive ramt af, når folketingets fjernelse af børnechecken til udsendte missionærfamilier træder i kraft fra årsskiftet.

Luthersk Mission har i alt 31 missionærer udsendt i Afrika, Asien og Sydamerika – og de har tilsammen 29 børn under 18 år med sig.
Fjernelsen af børnechecken (børnefamilieydelsen) er derfor en streg i regningen. Men Luthersk Mission har besluttet selv at finansiere det økonomiske tilskud til sine missionærer for næste år, hvilket betyder en ekstraudgift på 318.000 kr. Kompensationen bliver på 90 procent af den hidtidige børne- og ungeydelse.

– Vi er meget optaget af, at missionærernes økonomiske vilkår ikke skal forringes væsentligt af den manglende børnefamilieydelse fremover, siger vicegeneralsekretær Carsten Skovgaard-Holm, der er leder af LM’s internationale missionsarbejde.

Tidligere støttet via Dansk Missionsråd

Siden 1993 har missionsselskaber via Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling kunnet søge om børne- og ungeydelsen på vegne af udsendte missionærer. Det ophører så nu. Regering og folketing har ønsket at bruge de 1,9 millioner kroner årligt på andre formål.
Luthersk Missions beslutning om økonomisk kompensation skyldes, at missionærerne er udsendt under vilkår med økonomisk støtte til børnene. Men hvad der skal ske efter 2017, er indtil videre uklart.

Folketingets beslutning rammer familier, der skal udstationeres i et 3. verdens land og fremover ikke omfattes af dansk lov om social sikring og derfor ikke længere vil kunne få børne- og ungeydelser og børnetilskud.

Vilkårene er dog anderledes, hvis man udsendes som diplomat af Udenrigsministeriet, så kan man fortsat få ydelsen med sig.

Stort underskud i budgettet

Luthersk Missions generalforsamling har netop godkendt budgettet for 2017, der viser et forventet underskud på 744.000 kr., primært som følge af øgede udgifter til international mission.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Luthersk Mission er det største ydremissionsselskab i Danmark med missionærer i Etiopien, Cambodja, Peru og Tanzania siden 1911. Foruden de ansatte missionærer sender man frivillige volontører ud.