Folketinget vil kriminalisere Biblen

Af Iben Thranholm Cand. teol., journalist og samfundsdebattør
Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Der går noget nær chokbølger gennem det danske kirkelige landskab, efter det er kommet frem, at Folketinget forventes at vedtage en kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring.

Hvad betyder nu det? Loven indebærer, at det forbydes i forbindelse med religiøs oplæring at oplæse og billige Bibeltekster, der taler positivt om korporlig afstraffelse af børn, uanset om man opfordrer hertil.

Dog fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget at “den blotte oplæsning eller gengivelse af et skriftsted eller af religiøse forskrifter (..) vil heller ikke være omfattet af kriminaliseringen, medmindre den pågældende tilslutter sig (billiger) det oplæste eller gengivne i en eller anden form. En religiøs forkynders oplæsning af fx Bibelens eller Koranens budskaber om korporlig afstraffelse vil derfor som udgangspunkt ikke være omfattet af kriminaliseringen.”

Så skulle man nok mene, at den hellige grav er vel forvaret, men det er den i princippet slet ikke. For hvis man som en del af gudstjenesten eller andre religiøse møder oplæser og tilslutter sig ved et amen (der betyder, at sandheden i det oplæste bekræftes), så vil man altså kunne straffes.

Lovforslaget er selvfølglig først og fremmest lavet for at standse den vold, som visse dele af islam promoverer gennem Koranen, men samtidigt vil man altså også forbyde oplæsning af visse bibelsteder.

Det sker i ligestillingens navn. Men hvorfor skal kristne bøde for, hvad der står i Koranen? Kristne rundt om i verden er i forvejen under hårdt pres fra islamismen, der forfølger og dræber kristne. Det er svært at argumentere for, hvorfor loven ikke skulle være lige for alle, men det virker ikke kun som et kulturelt selvmord, men noget nær kristenforfølgelse, at man vil straffe kristendommen for at få kontrol over islam.

Det er slet ikke den rigtige vej, at regeringen herhjemme på en måde spiller med på kristenforfølgelser og er parat til at udslette deres eget åndelige fundament for at komme terroren til livs. Derfor må kirken også nægte at følge lovforslaget og adlyde Gud mere end mennesker, hvis det ender med at blive vedtaget.