At forstå profetier

Af Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Profetier har spillet en stor rolle i hele bibelhistorien. Derfor skal vi heller ikke betragte profetier som sekteriske eller ukristelige, når de nu igen optræder i vores tid. I bibelsk forståelse lever vi nemlig i ”de sidste tider” af verdenshistorien, og herom er der profeteret i Joels Bog, at:

Engang herefter vil jeg udgyde af min Ånd over hele menneskeheden. Alle vil komme til at profetere, både mænd og kvinder. De gamle vil få åbenbaret min vilje gennem drømme, de unge vil få det gennem syner. Selv mine ringeste tjenere vil blive fyldt med min Ånd, og de skal profetere. (Joel 3, 1-3.)
Det er det, vi ser ske i dag.

I Gamle Testamente udvalgte Gud kun nogle få profeter for at vejlede Israels folk. Ofte udtalte de kritiske profetier overfor konger, som var kommet på afveje. Profeten Natan afslørede fx kong David, da han havde ladet Urias i stikken og taget hans hustru Batseba. Natan udtalte profetisk straffen.
Efter pinsedag, hvor Helligånden blev udgydt, var det almindeligt, at de kristne profeterede, når de mødtes.
I 1. Korinterbrev 12, 31 skriver Paulus:
”I kan alle sammen komme til at profetere, den ene efter den anden, så alle kan lære noget og blive opmuntret og hjulpet.”
Og i vers 39 konkluderer han: ”Altså, venner, stræb efter at kunne profetere, og forbyd ikke tungetale.”

Frygt og tvivl kvæler livet

I de traditionelle kirkelige kredse kender man som regel meget lidt til profeti. Det skyldes frygt for, at en profeti KAN være falsk. For en sikkerheds skyld giver man så ikke plads til det – men derved kommer kirken til at lide under manglende vejledning og åndelig indsigt. Det er bedre at give plads til profeti, samtidig med at man lærer at bedømme.

Profeti er ligesom andre nådegaver ment som Helligåndens hjælp til, at kirken lykkes og mennesker hjælpes.
Et profetisk ord kan være til enorm opmuntring og hjælp.

Jeg har selv modtaget flere profetiske ord, som netop var præcise svar på længere tids bøn. Men jeg har også modtaget ”profetier”, som blot var velmente ønsker over mit liv. Dem siger jeg også tak for, men de har ikke samme vægt.

Hvis der er tale om præcise profetier om noget, der skal ske i fremtiden – som dem, der er omtalt side 11 – vil profeterne blive bedømt på, om det går i opfyldelse. Men ligesom i Bibelen kan der gå mange år, før en profeti går i opfyldelse.
Profeter ser ligesom bjergtoppene i et landskab. De ser ikke, hvor langt der er mellem bjergtoppene.

Selv om profetierne om, at Trump ville blive præsident, faktisk gik i opfyldelse, så betyder det jo ikke, at han er ufejlbarlig. Gud har brugt mange ugudelige konger i historiens løb til at ændre verdens-situationen. Nogle omvendte sig, andre kom på afveje. Derfor opfordres vi til at bede for alle i høje stillinger. Det er langt bedre end at give sig til at ”bedømme” dem, som den verdslige verden dømmer og anklager.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Her er en vejledning fra et profetisk team:
Alle, der modtager en personlig profeti, bør:
1. Lytte til de profetiske ord og meditere over dem. Mærk efter, om det giver fred.
2. Hvis det giver uro, eller skaber frustrationer, vil vi bede dig om at tale med dit lederskab om det profetiske ord, du har modtaget.
3. Hvis det handler om afgørende spørgsmål i dit liv, bør du:
a) Bedømme og vægte ordet ud fra bibelske principper
b) Dele ordet med en kristen, du kender og har tillid til, og ikke handle på ordet uden bekræftelse og rådgivning.
c) Hvis det giver fred, vil vi opfordre dig til at handle på det og selv blive til velsignelse for andre.

Åndsfyldte kristne kan fornemme i deres ånd, om et profetisk ord – eller en prædiken, sang, tungetale – er inspireret af Gud eller bare er menneskeord. Paulus siger i 1.Kor 2,15, at ”Åndelige mennesker kan bedømme alle ting, men de kan ikke selv bedømmes af uåndelige mennesker.”

Ofte kommer kritikken af det åndelige netop fra mennesker, der er meget uåndelige og bedømmer efter ”kødet” dvs. ud fra det menneskelige. Den slags ”bedømmelse” er intet værd.


Artiklen fortsætter efter annoncen: