Er mammon blevet en religion?

Alle religioner har en dogmatik, en liturgi, symboler, såkaldte myter, præsteskab og en kirke- eller tempelbygning. Dette gælder ifølge Jakob Brønnum også for den moderne materialistiske, forbrugsorienterede, neoliberale pengereligion eller mammons religion, som præger vort samfund.

I sin bog ”Pengeguden” argumenterer Jakob Brønnum således for, at man kan genfinde de samme mekanismer i vor tids fokus på penge, som findes i religionerne. Her er det blot ikke de kristnes Gud eller en anden transcendent gud, man dyrker, men pengeguden. I mammons religion er dogmerne: ”Tid er penge” og ”ingenting er gratis”, myterne kredser om den nødvendige vækst, som vil give personlig frihed, og kirkebygningerne er de store indkøbscentre, hvor kendisser, der reklamerer for luksusvarer, udgør præsteskabet. Ja mammons religion har endog en slags kirkeår i form af kvartalsregnskaber og udsalgsperioder.

Diametrale modsætninger

Men denne religion står i diametral modsætning til kristendommen. Mens pengeguden proklamerer, at ingenting er gratis, forkynder kristendommen at alt i bund og grund er gratis. Mens pengereligionens symbol er aktiekursernes grafer, er kristendommens symbol et kors.
Mens de mammontroende tror på økonomisk vækst og deraf følgende frihed, tror den kristne, at friheden findes i en frigjorthed fra pengene, og at penge aldrig for alvor sætter mennesket fri, men snarere gør det til en slave af mammon.

Ifølge Jakob Brønnum udelukker den neoliberale tænkning næstekærligheden og dyrker i stedet egoismen, for den ”underlægger sig helt og holdent den naturvidenskabelige, biologiske tilværelsesdefinition ”the survival of the fittest” og lader den gælde som maxime for, hvordan vi behandler hinanden” (s.116). Han sætter livet op som modsætning til Mammon.

Værdifuld hjælp til vor tid

Jakob Brønnum argumenterer overbevisende, og bogen er en værdifuld hjælp til at gennemskue vor tids pengefikserede, forbrugsorienterede og materialistiske mentalitet, som vi også som kristne er langt mere styrede af, end vi er os bevidste og bryder os om. Derimod er Jakob Brønnums måde at bruge Bibelen som argument for hans meninger ind imellem lige vel kreativ, og hans teologi er klart til den mere liberale side.
Kan man imidlertid leve med det, bør man helt sikkert læse bogen. Det er således forfriskende og på høje tid, at nogen stiller spørgsmålstegn ved de vækstargumenter, som præger dagens økonomiske debat, og som netop har fået dogmestatus som stort set givne og indiskutable. Med andre ord er det på tide, at vi kristne bliver sat fri af pengeguden.

Jakob Brønnum: Pengeguden
298 sider • 248 kr.
Eksistensen