Fascinerede af himmel- fænomener

TV2s ”vejrprofet” Anders Brandt beskrev det usædvanlige himmelfænomen dagen derpå, tirsdag d. 8. september, på TV2s hjemmeside og Facebook.

Bisole-fænomen efter bedesamlinger i Aarhus i 2015 – ligesom i Finland.

Den finske bønne-apostel Païvi Heikkila fortæller i sin bog om et sjældent bisole-fænomen, som viste sig efter den første bønnesamling på Savonlinnas rådhus.

Det var her, den store bønnebevægelse i Finland startede, som førte til en samling af 10.000 forbedere – og store skift i det politiske liv.
På bagsiden af hendes bog, som Udfordringen har udgivet på dansk, ses et foto af bisole-fænomenet, hvor der på grund af isflager i de højere luftlag viser sig tre sole på himlen.

I september 2015 blev Païvi inviteret til Danmark, hvor hun bl.a. holdt et velbesøgt seminar i Citykirken i Aarhus lørdag og i Slagelse søndag.
Stor var forbløffelsen i bedegrupperne, da man mandagen efter Païvis besøg oplevede det samme meget sjældne himmelfænomen med tre sole på rad – over Danmark!

Païvi og bedegruppen i Aarhus tog det som en bekræftelse på, at Gud virkelig hører bøn for Danmark – og manifesterer sin magt både på himlen og jorden.

Da Païvi i 2014 talte på Vikingemuseet i Ribe, hvor der var udstilling for ”kristne vikinger”, dannede skyerne bagefter et kors på himlen. Tilfældigt…?