Stor søgning til kristne bofællesskaber

– Stadig flere efterspørger de kristne værdier, siger landsleder Tove Søgaard fra Kristelig Handicapforening.

Kristelig Handicapforening oplever så stor efterspørgsel efter deres bofællesskaber, at der sjældent er ledige lejligheder.

– Mange tiltrækkes af de kristne værdier og den positive tilgang til mennesker og menneskelige ressourcer, oplyser Tove Søgaard, der er landsleder i Kristelig Handicapforening (KH).

Ikke som kommunale tilbud

Landslederen er i løbet af efteråret blevet kontaktet af flere kommunale forvaltninger og interesserede privatpersoner. Hun oplever også en bevidsthed hos kommunale sagsbehandlere om, at KH løfter en opgave, kommunerne ikke selv kan løfte.

”De boformer og bofællesskaber, der efterspørges i dag, er ikke nødvendigvis at finde blandt de tilbud, der er i det kommunale regi. Den øgede institutionalisering, der finder sted i dag i den kommunale sektor, er ikke det, borgerne efterspørger. Det er ikke den boform, som er attraktiv, blandt andet fordi den i mindre grad efterkommer det behov, der er for at have et hjem og en indflydelse på egen hverdag,” siger Tove Søgaard.

Kristne værdier

Flere udtaler specifikt ønsket om netop de værdier, KHs bofællesskaber kan tilbyde.
”I dag efterspørger borgere andre værdier end dem, der findes i det offentlige regi. Det handler blandt andet om at praktisere sin tro, men ikke kun om tro. Det har også at gøre med de værdier, vores bofællesskaber bygger på og arbejder ud fra. Mange tiltrækkes af de kristne værdier og en positiv tilgang til mennesker og menneskelige ressourcer,” siger Tove Søgaard.
Kristelig Handicapforening oplever derfor, at alle lejlighederne er udlejet stort set hele tiden.

Nye bofællesskaber

I 2012 blev tre nye bofællesskaber indviet, og de seneste fem år er der udvidet med tre lejligheder på Østbækhjemmet, Ganerbo og Frøjkgården. I foråret 2017 står der tre nye lejligheder klar på Hjertebo. Også disse pladser er hurtigt blevet besat.
KH overvejer nu, om der er brug for nye bofællesskaber – og hvor de eventuelt skal placeres. Derfor opfordrer man folk til at henvende sig tidligt – også selv om børnene stadig er små – for at KH kan få et indtryk af behovet på langt sigt, slutter Tove Søgaard.