Ordination af præst i Ringkøbing

Cand. theol. Jørgen Paakjær Moeslund er fra 1. april ansat som ny sognepræst i Ringkøbing Sogn. Han skal ordineres d. 15. marts i Ribe Domkirke og indsættes 2. april.

Jørgen Paakjær Moeslund har taget sin bacheloruddannelse i teologi på Menighedsfakultetet fra 2009-2013, hvorefter han tog en to-årig kandidatuddannelse på Aarhus Universitet efterfulgt af et halvt år på Pastoralseminariet. Han er den tredje MF-kandidat, der har fået stilling som præst i 2017.