Generalsekretæren skyder og spiller fodbold

Jens Medom Madsen

Indre Missions generalsekretær siden 2015, Jens Medom Madsen, mødte fredag og lørdag over tusind af bevægelsens venner på årsmødet i Skjern.

Indre Mission er stadig Danmarks største kirkelige bevægelse, og selv om den fylder 166 år, er der fortsat tilgang af unge i Indre Missions Ungdom.
Som det fremgår af forsiden kunne generalsekretæren også præsentere et positivt regnskab.
Jens Medom Madsen var i forvejen medlem af IMs selvsupplerende hovedbestyrelse, da han 1. september 2015 begyndte som efterfølger for den endnu yngre Thomas Bjerg Mikkelsen, der efter fem år på posten fortsatte til Menighedsfakultetet.
Jens Medom Madsen var efterskoleforstander på Skrødstrup Efterskole ved Mariager. Han er oprindelig uddannet som samfunds- og idrætslærer fra Silkeborg Lærerseminarium i 2000. Han har også taget en uddannelse i voksenpædagogik og som coach.
Samtidig med uddannelserne arbejdede han i hjemmeplejen i Silkeborg i fem år og som lærervikar.
Jens Medom Madsen er nu 44 år og gift med Lena, som er pædagog på Kristelig Handikapforenings værested Sydhjørnet i Vamdrup. De har fire børn, hvoraf de to stadig er hjemmeboende.
Da Jens fik det nye ansvarsfulde job, flyttede familien til Fredericia, hvor Indre Mission har sit hovedkvarter i Indre Missions Hus på Korskærvej 25.

Ungdomssekretær

Den nye generalsekretær har allerede haft en løbebane indenfor Indre Mission.
Han var ansat i Indre Mission som ungdomskonsulent 2000-2005, derefter storbysekretær i København fra 2005-2007 og endelig landsdelssekretær i Øst-Danmark fra 2007-2011, før han i 2011 blev forstander på Skrødstrup Efterskole ved Mariager. Det er også en skole, som har gode relationer til Indre Mission.

Troen er vigtigst

Det kristne evangelium er det vigtigste for Jens Medom Madsen. Det er det, og ikke lederambitioner, der driver ham.
Som forstander på Skrødstrup Efterskole arbejdede han også på at styrke den kristne profil – også på de andre efterskoler, der oprindeligt var oprettet af og tilknyttet Indre Mission og KFUM & KFUK, men som i nogle tilfælde har været ved at miste deres kristne værdier og identitet.
Siden 2012 har han været medlem af Indre Missions hovedbestyrelse, som er selvsupplerende.
Her har han lært IMs nye unge formand, Hans Ole Bækgaard at kende, som har stået i spidsen for det generationsskifte og den fornyelse, som bevægelsen er slået ind på for at takle de nye udfordringer i Folkekirken og samfundet. Og de to har indledt et frugtbart samarbejde.
Jens Medom Madsen beskrives som en god leder, der både ved, hvad han selv vil og har det store strategiske overblik, men også kan lytte til andres synspunkter. Man kan sagtens diskutere en sag med ham.
Han skaber ro og en positiv stemning blandt medarbejdere, og selv om han har meget travlt, så mærker man det ikke på ham, fortæller en medarbejder.
Han er meget empatisk og ser folk omkring sig.
I fritiden går han gerne på jagt eller spiller old boys-fodbold. Familien har et sommerhus i Virksund, hvor de nyder en del af fritiden.