Gud giver et ægstra-nummer

Af Jørgen Johansen, sognepræst i Hejnsvig, Tryllekunstner

Nikodemus er som farisæer seriøs i sin tilgang til Jesus: ”Ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham”, siger han til Jesus.

Nikodemus kan sagtens få øje på det specielle ved Jesus, men han kan bare ikke knække koden. I ly af mørket kommer han så til Jesus om natten, muligvis for at have ham på tomandshånd.
Det er i al fald det, samtalen bærer præg af, en samtale under fire øjne, hvilket jo godt kunne give os en idé til, hvad bøn i virkeligheden er, samtale med Gud. Spørge, søge, finde svar.

Åbnes indefra

Jesus går lige til biddet: Det du kommer efter, og det du søger, er i virkeligheden Guds rige.
Du er på vej, men du går på den forkerte vej. Retningen er god nok, præmissen er bare forkert. Farisæerne gik af et godt hjerte voldsomt meget op i at holde budene, lidt ligesom vi andre tænker i plusser og minusser, når regnskabet skal gøres op med Gud på dommedag.
Men du har ikke en levende chance for at komme ind i Guds rige ad den vej.
Du søger nok det rigtige, men du griber det forkert an: Guds rige skal åbnes indefra.

Guds rige skal åbnes indefra. Men hvor bliver Guds rige så af, den dag kyllingen kommer ud af ægget?
Kyllingen i ægget

Guds rige er ligesom et hønseæg; du må først ind i det, fødes ind i det, for at få noget ud af det. Ethvert forsøg på at åbne ægget, bryde skallen udefra, vil mislykkes, og kyllingen vil dø.
Ved troen kom du ved dåben ind Guds rige. Det er dig, der er kyllingen. Det er så her, du skal finde ud af, hvor du befinder dig: I ægget eller udenfor ægget? Men vi stopper ikke her. Når du først er kommet ind i ægget, Guds rige, så er det ikke meningen, at du skal blive der.
Du er som sagt nødt til at få brudt skallen for at få noget ud af det – ellers dør du som kyllingen i ægget. Guds rige skal, som et hønseæg, åbnes indefra, for at det kan blive til liv. Varme og tid er det, der skal til. Hvor bliver Guds rige så af, den dag kyllingen kommer ud af ægget?
Svaret er: Guds rige er inden i jer (Lukas 17:21). I det øjeblik du kommer til tro, brydes skallen, og Guds rige bliver en del af dig. Det er det, det betyder, at Jesus lever ved troen i vore hjerter.
Den nye fødsel træder først virkelig i kraft, den dag du, som kyllingen, i tro træder ud af ægget og ind i hønsegården med al dens hakkeorden. Ideen er, at kyllinger skal blive til høns, lægge æg, selv få kyllinger sådan at Guds rige kan vokse. Det er din mission her i verden.
Så lær af hønen på ægget. I enogtyve dage ruger hun tålmodigt på sine æg, bruger af sin varme og sin tid. Mere kan hun ikke gøre. Når tiden er inde, mærker hun liv under sig, og æggene udklækkes – hun rejser sig, og små kyllinger pibler frem mellem rester af knækkede æggeskaller. Kirken kunne godt trænge til et sådant ægstranummer.

 

Søndagens tekst: Joh. 3,1-15

 

De, der bliver genfødt ved Guds Ånd, får evigt liv

1En aften efter mørkets frembrud kom en af de jødiske ledere, en farisæer ved navn Nikodemus, for at tale med Jesus. 2»Mester,« sagde han, »vi er klar over, at Gud har sendt dig, for ingen kunne gøre de mirakler, du gør, hvis ikke Gud var med ham.«
3Da sagde Jesus: »Det siger jeg dig: Det er kun, hvis et menneske bliver født igen, at det kan komme ind i Guds rige.«
4»Hvad mener du?« udbrød Nikodemus. »Et voksent menneske kan da umuligt komme ind i sin mors mave igen og blive født endnu en gang?«
5Jesus svarede: »Det siger jeg dig: Det er kun, hvis et menneske bliver født af både vand og ånd, at det kan komme ind i Guds rige. 6Et menneske føder et menneskebarn, men Guds Ånd føder et åndeligt barn. 7Du skal ikke være så forundret over, at jeg sagde, at I skal fødes igen. 8Tænk på vinden. Den blæser, hvorhen den vil. Du kan ikke se, hvor den kommer fra, eller hvor den skal hen, men du kan høre dens susen. Sådan er det også, når Guds Ånd giver et menneske åndeligt liv.«
9»Jamen, hvordan kan det ske?« spurgte Nikodemus.
10Jesus svarede: »Du er lærer for Israels folk. Forstår du det ikke? 11Det siger jeg dig: Vi taler om det, vi kender til, og vi fortæller om det, vi har set – men I tror ikke på os! 12Hvis I ikke tror mig, når jeg fortæller jer om de jordiske ting, hvordan skulle I så kunne tro mig, hvis jeg begyndte at fortælle jer om de himmelske? 13Intet menneske har fået lov at se, hvad der er i Himlen, undtagen Menneskesønnen, som jo er kommet ned fra Himlen.
14-15Ligesom Moses løftede kobberslangen op og satte den fast på en stang ude i ørkenen, og de, der så hen på den, reddede livet, sådan skal Menneskesønnen løftes op, så enhver, der ser hen til ham og tror på ham, vil få det evige liv.«


Artiklen fortsætter efter annoncen:Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk.