Falske profeter: Fake news

Af Kristoffer H. Enevoldsen
Stud. Theol.

Kan vi stole på medierne? Det er et højaktuelt emne i dag. Kan vi vide, at de nyheder, vi møder, er sande? Kan vi stole på medierne? Det er et højaktuelt emne i dag. Kan vi vide, at de nyheder, vi møder, er sande? 

Dagen lang hører vi nyheder, og ofte tager vi de fleste til os uden at undersøge dem. Udfordringen med falske nyheder er desvære ikke begrænset til den politiske scene. Når det kommer til religiøse forkyndere, finder vi samme udfordring.

I søndagens tekst er det Jesus selv, der gør os opmærksomme på problemet med falske profeter. Ikke alt hvad alle siger er sandt og godt. Selv dem, der virker til at ville os det bedste, og som fremstår som gode mennesker, de kan bevidst eller ubevidst være farlige for os. Jesus kalder dem ulve i fåreklæder.

Vi må være på vagt, sådan at vi ikke lytter til de forkerte, der siger og gør det forkerte, og som dermed leder os på afveje. For falder vi i de falske profeters klør, så kan vi meget vel risikere samme skæbne som dem. Jesus advarer så kraftigt, fordi vores evighed er på spil. Vi må kende “real news” fra “fake news”.

Hvordan skelner vi?

Når Jesus nævner “falske profeter”, så er det mennesker, der virker til at være en del af menigheden, og som bringer et budskab, de siger eller mener, er fra Gud. Det kan tage form af forkyndelse, vidnesbyrd, profetisk tale, sange, åndelige samtaler…

Vi skal selvfølgeligt granske alle stemmer, der taler til os, men vi må specielt granske dem, der har en ledende opgave i menigheden. Hvordan gør vi det? Overfor politiske “fake news” er vi et let bytte, fordi vi ikke altid kender sandheden. Vi har altså brug for oplysning.

Mod åndelige “fake news” hjælper Jesus os. Han siger, at der er en direkte sammenhæng imellem den frugt, som et træ bærer, og så træets art eller kvalitet. En direkte sammenhæng vil sige, at et godt træ bærer god frugt og et dårligt træ dårlig frugt. Punktum. Ønsker vi at vurdere “profeten”, så må vi vurdere frugten.

Det ikke er frugten, der gør træet godt, men et godt træ bærer god frugt. God frugt er ”et bevis” på det gode træ.
Hvad er frugt?

Jesus viser os i teksten, at dem, der bærer god frugt, det er dem, der følger og gør Guds vilje, og omvendt er der dem, der bærer dårlig frugt, det er dem, der ikke følger og/eller gør Guds vilje.


Artiklen fortsætter efter annoncen:En falsk profet kan både være en, der lærer noget ubibelsk eller en, der lever ubibelsk. Ham, der taler Guds Ord, og måske endda siger det rigtige, men som har sluttet fred med synd i sit liv, han er en “falsk profet”, og vi må forkaste ham. Måske lærer han sandt, men hans ugudelige liv vil smitte af på budskabet og på tilhørerne.

Et andet tilfælde kan også være den person, der moralsk set lever forbilledeligt, men som lærer noget, der ikke passer overens med Bibelens budskab. Også ham må vi forkaste, for hans vranglære vil i sidste ende snige sig ind hos os. Vi må derfor kende sandhed og vilje godt, for at vi kan dømme falske profeter.

Fake news er svært at gennemskue og komme til livs, men i troen er det lettere at kende sandheden, for Gud har i sin godhed åbenbaret den for os i Bibelen. Den sande lære og Guds gode vejledning for vores liv er uforanderlig, og lever vi med Bibelen, så er og bliver vi rustet til at bedømme enhver lære og liv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Er lydighed vejen til Faderen?

Sidst i teksten kan vi blive i tvivl om, hvorvidt vi bliver frelst ved at efterleve Faderens vilje. Sagen er, at det ikke er frugten, der gør træet godt, men et godt træ bærer god frugt. God frugt er ”et bevis” på det gode træ. Den, der er frelst, det er den, der ved troen på Guds ufortjente tilgivelse og nåde er blevet forvandlet, så de nu har en lyst til at leve med og for Gud.

Frugten vidner blot om, hvad der egentligt bor i hjertet – tro eller vantro. Din lydighed frelser dig ikke, det gør kun Guds ufortjente nåde, men den vidner om en levende tro.

Søndagens tekst: Matt. 7:15 – 21

Teksten er fra Bibelen på hverdagsdansk

15Vogt jer for de falske profeter. De kommer forklædt som uskyldige får, men er i virkeligheden glubske ulve. 16Bedøm dem ud fra resultatet af deres handlinger, ligesom man bedømmer et træ ud fra dets frugter. Der vokser jo ikke vindruer på en tjørnebusk, og man finder ikke figner på en tidsel. 17Det er altid sådan, at et godt træ bærer god frugt, og et dårligt træ bærer dårlig frugt. 18Et godt træ kan ikke bære dårlig frugt, og et dårligt træ kan ikke bære god frugt. 19Ethvert frugttræ, der ikke bærer god frugt, bliver hugget om og brændt. 20Altså skal I bedømme dem ud fra deres frugter.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Lydhørhed og lydighed frem for ord og mirakler
21Det er ikke alle, der omtaler mig som ‘Herre’, der kommer med ind i Guds rige, men kun de, der gør min himmelske Fars vilje.