Frikirkefolk giver turistkirke videre til Folkekirken

Godt samarbejde i Hvide Sande.

For 12 år siden etablerede Annie og Kurt Pihlmann Søndervig Turistkirke, efter at de 3 gange havde fået en profetisk hilsen.

Det var de 10 første år med Herning Frikirke som arrangør.
– For 2 år siden flyttede vi fra Søndervig til Hvide Sande i forbindelse med, at Annie 5 år tidligere havde fået arbejde som koordinator for det frivillige arbejde på Anker Fjord Hospice, fortæller Kurt.
– Ret hurtigt fandt vi ud af, at der i Hvide Sande er et blomstrende kristenliv både ud fra Helligåndskirken og Indre Mission, og vi tog derfor kontakt med sognepræst Daniel Kristiansen og formanden for menighedsrådet for at høre, om de evt. kunne tænke sig at overtage ansvaret for Turistkirken.
Efter et par møder gav de et hurtigt tilbagesvar, at det ville de rigtig gerne. Forinden havde de vendt det med de tre menighedsråd ved Nr. Lyngvig kirke, Helligåndskirken i Hvide Sande og Haurvig Kirke, hvor Daniel Kristiansen er præst.
Ret hurtigt fik vi en henvendelse fra præsten og formanden for menighedsrådet for at høre, om vi ikke kunne tænke os at hjælpe dem i gang, hvilket vi selvfølgelig rigtig gerne ville.
Vi har nu i 2 år været en aktiv del af denne arbejdsgruppe, men nu er der kommet endnu flere hænder til at løfte og bære opgaverne.
Vi er fortsat frikirkefolk i hjertet, men med 140 km frem og tilbage til Herning, så indså vi ret hurtigt, at den bedste løsning ville være at tilslutte sig det lokale kristne fællesskab, fortæller Kurt.
De sidste tre år i Søndervig var der mellem 70 og 140 mennesker på vore gudstjenester pr gang. Hver søndag med en ny menighed.
Efter at turistgudstjenesterne er flyttet til Hvide Sande er der nu ca. 200 pr gang. – Den første gudstjeneste sidste år talte ca 275 mennesker fra forskellige lande og forskellige kirkeretninger.
Kurt Pihlmann har opfundet kp-lampen og er til daglig erhvervsdrivende.