Moses Hansens venner bakker op om bestyrelsens beslutning

Georg Bertelsen har overtaget ledelsen efter Moses Hansens ufrivillige udtræden af bestyrelsen.

– Vi får faktisk mange opmuntringer om vores håndtering, men selvfølgelig kan noget altid gøres anderledes, det vil vi da gerne lære, siger formanden for Pottemagerens Hus og tilføjer: Ikke at vi ønsker os i den situation igen.

– Vi har haft et godt sommerstævne – nogle siger det hidtil bedste, og andre har allerede tilmeldt sig næste års sommerstævne, fortæller en glad formand.

– Vi har haft bøn onsdag, torsdag og fredag, og der har været god opbakning med omkring 70-75 deltagere og tilrejsende gæster ved møderne.

Allerede første aften var 47 mødt op og med til at bede for PH.

Fredag, lørdag og søndag formiddag talte Martin Bergsøe fra Bibelværkstedet på Falster over et emne, som var planlagt for adskillige måneder siden om ”Omvendelse – Sand og ægte omvendelse og frugten af dette”, og vi gennemgik mange skriftsteder, der taler om omvendelse. Det er desværre ikke noget, der forkyndes så meget mere.

Pottemagens Hus fortsætter

Bestyrelsen er enig om at fortsætte på PH med den oprindelige vision, at det skal være et bedehus og refugie.

Der er bedemøde hver dag kl. 10, som Knud Bak står for, og hvor medarbejderne deltager, og beder for fremsendte forbøns-ønsker, men også andre emner.
I august holdes der ferie fra telefonprogrammet ”Den varme linje”, men der er bøn- og faste- stævne på Bornholm.

Dette tager Lise og Frank Jørgensen sig af. Det var allerede planlagt, og de vil gennemføre møderækken som annonceret. Dog bliver det uden korstog. Korset erstattes med bøn og samvær, fortæller Georg Bertelsen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Vi lukker altså ikke, men i lighed med mange menigheder og kirker, så holder vi en lille tiltrængt ferie-pause.
I september, oktober og december er der hver måned Bøn og faste i planlagte weekender.

Dagens Ord bliver lagt ud hver dag på Telefon 97 123 000, samt lagt på hjemmesiden. Georg Bertelsen vil skrive andagten, og Else Kaes vil læse andagten op.
– Vi er ved godt mod. Der var en dejlig og positiv atmosfære ved sommerstævnet, og åbenhed og mulighed for spørgsmål og svar.

Vi ønsker åbenhed og tilbyder hjælp til ofre, som nævnt i vores brev – og vi anbefaler at få hjælp andre steder, end hos folk, der er tilknyttet PH, for at vise at vi tager det meget seriøst. Det er allerede nævnt i vores skrivelse, at vi selvfølgelig tager stor afstand fra det skete, og vores handlemåde har også vist, at vi mener det.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Omtale kan ikke undgås

– Ja, jeg så godt én spørge, hvorfor Ekstra Bladet og BT var involveret. Det er naturligvis ikke på vores foranledning, men selvfølgelig udtaler vi os i den tragiske verserende sag, hvad skulle vi ellers gøre? spørger formanden.
– Aviser er jo ikke altid lige seriøse, så derfor er det også ting, som jeg ikke har nævnt, men som er blevet tillagt mig, siger Georg Bertelsen, der udtrykker tilfredshed med Udfordringens omtale.