Idérig undervisningsvejledning til Bibelen til Konfirmander

Undervisningsvejledningen kan købes hos Bibelselskabet til kr. 399,95. Bibelen til Konfirmander koster kr. 259,95

Sidste år udgav Bibelselskabet ’Bibelen til Konfirmander’, som udover Bibelens 66 bøger indeholder en række navigationsredskaber. Redskaberne hjælper læseren med at finde den røde tråd i Bibelens bøger.

Den nye bibeludgave er siden blevet brugt af mange præster i konfimationsundervisningen, og nu følger Bibelselskabet så op med en vejledning, skræddersyet til konfirmand-bibelen.
Vejledningen indeholder en række forslag og ideér til, hvordan Bibelens tekster kan åbnes for konfirmanden.

Hjælp til de unge læsere

”Læg 66 pænt gamle bøger og breve foran en gruppe 14-årige og fortæl engageret om, hvordan her står noget af det vigtigste, smukkeste, vildeste. Påstå, at det her peger på noget, der kan have afgørende betydning i livet. Sæt dem til at læse, og du vil sande, at ambitioner, god vilje og engagement ikke gør det alene”.

Sådan skriver forfatterne cand. theol. Lars Nymark Hejlesen og cand. theol Louise Højlund i forordet til vejledningen, som de har skrevet med det formål at hjælpe konfirmanderne til at opdage Bibelens store skatte.

Vejledningen består af konkrete forløb, ideér til undervisning og arbejdsmåder.
Der er vejledning til 10 bibeltimer og undervisningsidéer baseret på de grafiske redskaber i konfirmandbibelen.
Bagest i vejledningen følger 13 kopiark til brug ved udførelse af opgaverne.

Lars Nymark Heilesen & Louise Højlund: Bibelen til konfirmander – Undervisningsvejledning
106 sider • kr. 399,95
A4 – Spiralryg
Bibelselskabet