Torben Søndergaard svarer på kritik fra nogle frikirker

Evangelisten Torben Søndergaard har opbygget et voksende missionsarbejde i Danmark og udlandet. Men i nogle af de ’gamle’ kirkelige kredse udtrykker nogle sig kritisk om hans tjeneste. Udfordringen har derfor bedt ham svare på nogle af de kritiske spørgsmål.

– Dit arbejde er vokset meget de senere år. Hvordan er det organiseret? Findes der en bestyrelse?

– Ja, Gud gør fantastiske ting og vi ser virkelig, hvordan dette vokser verden over. Igennem vækst kommer der altid mange udfordringer, og vi har også måttet lære en del ting de senere år.

Vi har desværre alt for mange eksempler på tjenester, der er endt galt, og derfor er vi meget bevidste om at gøre tingene rigtigt og ikke begå de samme fejl.

Vi ønsker at leve på en måde, så ingen har noget at anklage os for, som Bibelen siger.
For 18 år siden startede jeg en forening, som hed ”OplevJesus”. Senere ændrede jeg den til en enkeltmands-virksomhed, da det var nemmere for mig, og jeg var den eneste ansatte. Men siden er det vokset rigtig meget.

Derfor ændrede vi det for en del år siden til en religiøs forening og blev registreret på samme måde, som de fleste frikirker er det i Danmark. Vi har siden kørt det på samme måde, som en almindelig frikirke med bestyrelse og alt, hvad dertil hører.

Vi begik nogle fejl

– For nogle år siden gik vi igennem en hård tid, hvor vi lærte rigtig meget. Der viste Gud os mange ting, vi havde gjort forkert, og gav os en bedre forståelse, når det kommer til kirken og det at være en discipel af Jesus.

Da vi kom ud af den hårde tid for 5 år siden, var det som at starte forfra, og da begyndte det at vokse hurtigt. Især efter vi begyndte at udgive vores undervisning på engelsk. I den forbindelse begyndte vi også at bruge navnet ”The Last Reformation” eller ”Den sidste reformation” på dansk.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jesus Hotellet

– Hvor hører Jesus-hotellet hjemme i organisationen?
– Foreningen, som stadig hedder ”OplevJesus”, driver nu ”Jesus Hotellet” i Aalborg, samt en ”Jesus café” i Aalborg midtby. Alt sammen er det noget, vi som forening lejer os ind i. Vi oplever også, at Gud vil, at vi skal starte andre ”Jesus Hoteller” rundt om i verden, foruden en masse træningsskoler og menigheder. Lige nu arbejder vi på, at starte et Jesus Hotel og en forening i Florida. Der vil vi også holde trænings-weekender og 3 ugers Pioner trænings-skoler, samt sende apostolske teams ud for at starte menigheder.

Menighed i Aalborg

– Du har valgt at oprette en selvstændig menighed i Aalborg. Hvorfor?
– Da Gud kaldte os til Aalborg for 3 år siden, var vores fokus at starte en træningsskole. Vi vidste, at der ud fra dette ville opstå en menighed. Men jeg vidste også, at jeg er mere evangelistisk og ikke er kaldet til at stå med en menighed.

Derfor ventede vi, til tiden var moden, og Gud ville sende de rette personer, hvilket han nu har gjort. Så ja, vi er nu ved at starte menighed op i Aalborg, men jeg er personligt ikke så involveret i det.


Artiklen fortsætter efter annoncen:De 5 tjenester

– Vi begynder virkelig at se, hvordan Gud rejser de fem-foldige tjenester, som vi læser om i Efeserbrevet kapitel 4, som apostel, profet, evangelist, hyrde og lærer.

Vi tror på styrken i at kunne arbejde sammen på denne måde. Jeg tror, at dette er Guds tanke, når det kommer til menigheden. Og når det lykkes, er det virkelig smukt og stærkt.
Mit fokus er at søge Gud for, hvilken retning, vi skal gå i bevægelsen ”The Last Reformation”. For det har udviklet sig til en bevægelse, som vokser verden over.

Jeg arbejder også med at holde møder rundt om i verden og lave film og videoer til YouTube.

Når det kommer til Danmark og dagligdagen på Hotellet, Cafeen og menigheden, så har vi et godt team, som arbejder med dette.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Afstand fra andre kirker

– Er det rigtigt, som nogle kritikere siger, at du tager afstand fra alle andre kirker?
– Nej, det er ikke rigtigt! Det er bare folk, der snakker og elsker at sprede falske rygter.

Så det er dejligt at få lov til at svare på noget af kritikken her.
Ja, det er rigtigt, at vi ikke har set det samme samarbejde med kirkerne i Danmark, som i udlandet. Jeg tror dette skyldes flere ting.

For det første er Danmark et meget lille land, og hvis man gør noget, som er anderledes, end hvad der er ”normalt”, så bliver der advaret imod en. Husmenighederne er fx ikke brudt igennem i Danmark, som i andre lande. Ja, mange ser stadig ned på dem. Både Norge og Sverige har mange flere kristne. Danmark er nemlig kendt for at bekæmpe alt, hvad der er lidt anderledes. Det er Janteloven, der regerer her.

For det andet er Danmark et meget luthersk land, hvilken også har påvirket frikirkerne.

Så jeg oplever helt klart en større åbenhed i udlandet og har mere samarbejde dér med præster, kirker og kirkenetværk.

Folk er trætte af traditionerne og længes efter det liv, de første kristne levede.

Skal vi se forandring, behøver vi nogle, der tør at råbe op. Martin Luther, Zwingli, Jan Hus osv, listen er lang, blev også beskyldt for at være kritiske overfor kirken, men ligesom jeg gjorde de, hvad de gjorde, i kærlighed til kirken.

Økonomien

– Hvordan hænger din organisation sammen økonomisk? Er der et regnskab og en revisor?
– Vi er meget bevidste om, at mange tjenester er faldet, når det kommer til magt, sex og penge.

Derfor betaler vi også gerne lidt ekstra for netop at få en god revisor, som mange af de store frikirker bruger.

Jeg får også det samme i løn som en frikirkepræst i en mellemstor menighed. Nogle gange får jeg mange penge ind igennem de store møder, jeg holder, samt gaver. Men alt det, jeg får, går direkte til foreningen, som så betaler min og de andres løn.

Gud udfordrer os til at begynde at give tingene væk gratis. Vi har helt fra starten haft vores online træningsskole og film gratis. Men nu oplever vi også, at vi skal begynde at udgive vores bøger gratis som e-bøger, samt at give vores DVD´er væk gratis. Det er en lidt vild tanke, men vi oplever Guds hjerte i dette, og vi ser allerede nu, hvordan han velsigner os tilbage.

Frivillige og ansatte

– Arbejder jeres folk frivilligt?
– Ja, vi har flere frivillige medarbejdere, som gør et fantastisk arbejde. Men da nogle af dem kun må være i Danmark i 3 måneder ad gangen pga. visa, kommer og går folk ofte. Men vi har også nogle, som giver et år, og så har vi desuden den faste lønnede stab.

Lige nu har vi 10 personer, som får løn. To af dem sidder i udlandet og arbejder derfra.

Ikke syndfrie

– Er det sandt, at du tror på syndfriheds-læren, som nogle har beskyldt dig for?
– Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror på, at vi skal leve i omvendelse hele livet igennem, og at bekende synder er en del af den kristne vandring. Syndfriheds-læren siger, at vi er syndfri, og man derfor ikke behøver at bekende sine synder mere. Så det tror vi ikke på.

Men vi tror heller ikke på den lutherske lære, som siger, at vi er arme syndere, der ikke kan gøre fra eller til. Ja, vi kommer som arme syndere, men så sætter Jesus os fri fra syndens magt, som vi kan læse om i Romerbrevet kapitel 6. I Kristus kan vi opleve en fantastisk frihed fra synden, så vi ikke mere behøver leve som syndes træl i den samme synd igen og igen. Men vi bliver aldrig helt syndfri, så længe vi lever her på jorden.

Ikke en sekt

– Risikerer du ikke, at dit arbejde bliver sekterisk, når du ikke samarbejder med andre kirkers kristne ?
– Hvem siger, at jeg ikke arbejder med andre kristne? Et godt råd er at stoppe med at lytte til rygterne og i stedet se på, hvad vi gør. I de 21 år jeg har været en kristen, har jeg aldrig nogensinde haft så meget samarbejde med forskellige kirker og bevægelser, som vi har nu. Men da meget af dette forgår i udlandet, ser mange det desværre ikke. Så disse rygter har desværre fået lov at skabe endnu mere afstand til kirkerne herhjemme, hvilken er sørgeligt.

Dåben

– Du døber både folkekirke- og frikirke-kristne, selv om de er døbt. Kan du forstå, at det opfattes, som om du ikke anerkender deres dåb?
– Vi kan sige, at frikirkerne per automatik ikke anerkender folkekirkens dåb, og derfor døber de alle, der allerede er døbt i folkekirken, hvilken vi også gør.

Når vi nogle gange døber folk, der allerede er døbt i en frikirke, skyldes det vores teologi omkring dåben. Vi må forstå, at dåben også er en omvendelses-dåb. Vi ser desværre folk, der bliver døbt uden at havde omvendt sig. De levede i bevidst synd før, under og efter dåben, og først meget senere er de kommet til en personlig omvendelse. Disse vælger da ofte at lade sig døbe igen, samtidig med at de erkender, at den sidste dåb ikke var en rigtig dåb. Vi tror nemlig kun på en dåb.

Så man skal altså ikke døbes, forbi man vil synge i lovsangen, eller fordi vennerne gør det. Man skal døbes, forbi man har set sin synd og vil vende sig fra den og vil følge Jesus. Jeg håber, vi bliver så gode til at forkynde evangeliet, at det ikke bliver nødvendig at døbe folk igen. En dåb skulle være mere end nok.

Ikke en uddrivelse

– Mener du, der sker en uddrivelse i dåben, ligesom man i folkekirken faktisk har en ”forsagelse af djævelen” forud for dåben?
– Nej, vi tror ikke, at dåben i sig selv har med uddrivelse at gøre. Dåben har med tilgivelse af synd at gøre. Det er at begrave det legeme, som ligger under for synden, så vi i Kristus kan leve et nyt liv, fri fra syndens magt. (Læs Rom 6).

Men når det er sagt, så er den rigtige dåb rigtig stærk. Derfor ser vi ofte, at dæmonerne manifesterer sig ved dåben, og da kaster vi dem selvfølgelig ud.

Når folk bliver døbt, tager vi god tid til at bede for frihed for personen – i stedet for at klappe i hænderne og gå direkte over til kaffen.