De kæmpede mod kultur-radikalismen

Hvis du gik i skole eller i gymnasiet i halvfjerdserne, har du næppe hørt om de 9 danske, konservative forfatterskaber fra årene omkring 1900, som Jon A. P. Gissel præsenterer i ”Gud, livet og menneskene”.

I min egen skoletid læste vi Hans Scherfig, Jørgen Knudsen, Hans Kirk, H. C. Branner og Klaus Rifbjerg. Vi læste også Henrik Pontoppidan, Herman Bang og J.P. Jacobsen og andre forfattere fra kulturradikalismens frembrud.

Vi læste derimod ikke ”de andre”. De konservative forfatterskaber, som var med til at præge tiden omkring Det Moderne Gennembrud, og som stod i klar opposition til Georg Brandes og kulturradikalismen.

Jon A. P. Gissel tager i ”Gud, livet og menneskene” fat om 9 af disse forfattere, som blev glemt i den kulturradikale litteraturhistorie. De havde alle et forhold til Gud, konge og fædreland, og ikke mindst det første.

Den klassiske fortælling om dansk åndsliv før og efter år 1900 er, at Georg Brandes var lysbringeren, der gjorde op med guldalderlitteratur og fejede romantikken bort – og at det var lutter positivt.

Kæmpede mod de kulturradikale

Men det er sejrherrerne, der skriver historien, og Jon A. P. Gissels ærinde er at fortælle historien fra den side, der tabte kampen. Det var også hensigten i hans tidligere og anmelderroste ”Konservatisme og kulturkamp” fra 2014, hvor fokus var på de konservative intellektuelle samfundsdebattører, der talte Brandes imod, stærkt og velartikuleret, og hvor de bl.a. forsvarede kristendommen som grundlaget for samfundslivet, men endte med at blive sat i historiens skammekrog.

Jon A. P. Gissel viser i portrætter, der både indeholder analyse og biografi, at disse forfattere både havde internationalt udsyn og var nyskabende, helt i modstrid med hvad den kulturradikale litteraturhistorie har fortalt.

Bogen samler sig om personer og tekster fra perioden 1860 til 1920, men med hovedvægten på den sidste tredjedel af 1800-tallet.
De ni forfattere er Johannes Fibiger, Thomas Lange, Carl Ploug, Rudolf Schmidt, Chr. K.F. Molbech, K.G. Brøndsted, Ernst Von Der Recke, Thor Lange og Henrik Scharling.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Teksterne bidrager til en mere nuanceret fortælling om kulturkonservatismen, som den så ud dengang i den litterære verden, og det er en helt anderledes fortælling end vi er vant til.

Oplagt læsning

Bogen giver et stærkt udbygget billede af den klassiske konservatisme, som den blev præsenteret af vigtige forfatterskaber på Brandes tid. Den er oplagt læsning for enhver med historisk og litterær interesse, eller unge, som bare er trætte af materialisme, socialdarwinisme og tomhed.

Jon A.P. Gissel er dr.phil. i historie og har i flere år forsket i konservatismen. Foruden bogen ”Konservatisme og kulturkamp” har han udgivet bøger og holdt foredrag om Johannes Steenstrup og Det byzantinske Rige.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jon A.P. Gissel: ”Gud, livet og menneskene” • 312 sider
349 kr. • Munch & Lorenzen