160 kirkelige tilbud til flygtninge

Tværkulturelt Center har kortlagt de kirkelige tilbud til flygtninge og migranter i Danmark.

160 kirker og kirkelige foreninger ud over landet inviterer flygtninge og migranter til sprogcaféer, madfællesskaber, bibelcaféer og meget andet.

Det viser en kortlægning lavet af Tværkulturelt Center (TC) i oktober 2017. Oversigten kan ses på TCs hjemmeside.

Sprog, mad og bibelcafé

Listen omfatter følgende fire kategorier:
– Sprogaktiviteter
– Mad og fællesskab
– Bibelcafé, kristendomsundervisning o.l.
– Andet: Mande/kvindeklubber, kreative aktiviteter, udflugter, lejre o.l.

– Listen er ikke fuldstændig, men den giver en idé om, at kirken er en særdeles aktiv medspiller med henblik på flygtninge og migranters integration i det danske samfund. Nogle udtrykker et klart ønske om at blive klogere på kristendommen, fortæller netværkskoordinater Birthe Munck-Fairwood fra TC.

250 aktiviteter

Tilsammen tilbyder de kirkelige aktører over 250 forskellige aktiviteter: Der er omkring 65 sprogcaféer/tilbud om lektiehjælp, 100 spisefællesskaber på tværs af kulturer og 40 bibelcaféer/grupper med tilbud om undervisning og samtale om den kristne tro. Der er også fx madlavning for mænd, træfældning, cykelværksteder, strikkecaféer, brætspil, arabiske festaftener, musikalske kulturmøder, sport på tværs – og meget mere.

Godt en tredjedel af aktørerne (ca. 60) er lokale sognemenigheder (folkekirken), godt en tredjedel (ca. 60) er folkekirkelige organisationer, og de øvrige (ca. 40) er andre kirkesamfund (frikirker og den katolske kirke).

Ofte samarbejder flere aktører om en enkelt aktivitetet, eller kirkerne samarbejder med andre lokale aktører som fx Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors, Venligboerne, kommuner og sprogskoler.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mange steder er kirkernes kontaktflade først og fremmest de nyankomne flygtninge med opholdstilladelse i kommunerne. Hertil kommer kontakten med asylansøgere på Danmarks ca. 30 asylcentre samt til flygtninge, der har været her i længere tid.

Enkelte tilbud er målrettet østarbejdere, der arbejder i landbrug eller industri samt udenlandske studerende.

Søger tydelig tro

Ikke kun kristne nydanskere men også muslimer gør brug af de kirkelige tilbud. Nogle kommer fx for at få hjælp til at lære det danske sprog. Andre ønsker at blive klogere på kristendommen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Vi hører mange sige, at de har lettere ved at forholde sig til kristne med en tydelig tro end til danskere, der på den ene side er medlem af folkekirken og på den anden side siger, at de ikke er religiøse, forklarer Birthe Munck-Fairwood.

Hun tilføjer, at TC fortsat arbejder på at få kortlagt alle frikirkernes tværkulturelle tilbud.