Kampen om magten i folkekirken

Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

I anledning af reformationsjubilæet har Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt foreslået at nedlægge bispeembedet i folkekirken. Han mener, at biskopperne har al for meget magt og foreslår, at kristendommen skal ligge hos menigheden. Ikke noget formynderi, men alene troen og ordet.

Det lyder næsten helt som Søren Kierkegaard, der under sin kirkekamp til sidst gjorde op med alt kirkeligt hierarki, i skikkelse af biskop Martensen og kirken som institution. Når Messerschmidt tager fat, hvor Kierkegaard slap, er det fordi han mener, at biskopperne prædiker politik. Det vil sige den forkerte politik i forhold til Dansk Folkepartis.

Han nævner Marianne Gaarden, der til sin bispeindvielse i Maribo Domkirke satte den barmhjertige samaritaner i relation til dagens politiske situation. Det kalder Messerschmidt for en ideologiseret kristendom, hvilket han kan have en pointe i. Det er bestemt ikke god tone at tale imod åbne grænser og barmhjertighed omsat til flygtningepolitik i mange kirkelige kredse. Dem, der mener noget andet, vælger at tie stille for at undgå beskyldninger om racisme og fremmedhad.

Det er et stort problem, at kirken vælger åbenlys politisk side. Så langt vil jeg give Messerschmidt ret.

Men passer det, at biskopperne har for meget magt? Da jeg for nogle år siden var radiovært på DR, var det vanskeligt at få biskopper til at udtale sig om ret meget. De led af en evig frygt for at blive beskyldt for at udtale sig på kirkens vegne og tog mange forbehold. Dog viser det sig, at den skjulte magt kan vokse sig større end den, der er synlig og institutionaliseret.

Det kan undre, at Messerschmidt er blind for, at det er folketinget og kirkeministeriet, der på det seneste har demonstreret sin magt over for folkekirken. Her tænker jeg på forhenværende kirkeminister Manu Sareen, der på udemokratisk vis fik homoseksuelle ægteskaber trumfet igennem i folkekirken. At kirkeministeren med folketingets velsignelse satte sin magt igennem på så ømt et punkt viste, at det er staten, der er kirkens overhoved og ikke omvendt.

Så Messerschmidt bør rette skytset imod sine kollegaer på Christiansborg og ikke biskopperne, hvis han ønsker, at kristendommen alene skal tilhøre folket.