Folkekirken skal drive mission blandt nydanskere

KKR sendte den 17. nov. 2016 programmet Religionsdialog og mission. Her taler Mikael Wandt Laursen med sogne- og indvandrerpræst Ellen Margrethe Gylling om emnet: ”Er det ok at omvende folk fra andre religioner?”

– Kun en døende kirke ville ikke missionere, siger sognepræst til TV2.

Det ligger både i præsters og i kirkens dna at missionere. Kun en døende kirke ville ikke gøre det.

Det mener 41 procent af folkekirkens præster ifølge et rundspørge foretaget af TV 2.

Mange danske folkekirkepræster har svaret ja på spørgsmålet:
”Når der kommer muslimer eller folk med andre religioner til Danmark, skal de så mødes af en dansk folkekirke, der forsøger at omvende dem til den kristne, protestantiske tro?”

Over 41 procent af de 862 folkekirkepræster, som deltog i TV 2s undersøgelse, mener, at danske præster skal missionere og overbevise nydanskere om, at kristendommen er den eneste rigtige trosretning.

Konkurrent til folkekirken

En af præsterne er Ellen Margrethe Gylling, som er sogne- og indvandrerpræst på Amager.

– Missionen er vigtig for min kirke, for hvis vi ikke gør det, er vi en døende kirke. Så enkelt kan det faktisk siges. Kristen tro har altid været udadvendt, siger Ellen Margrethe Gylling til TV 2.

Hun opfatter islam som en konkurrent til folkekirken. Det er en religion med mange regler om rent og urent. Men de grænser ophæves i kristendommen. Det vigtigt at missionere for at sprede det kristne budskab, ikke mindst i en tid med masser af kynisme, mener hun.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Islam bliver mere og mere synlig i vores byer her i Danmark, og derfor er det vigtigt, at kristendommen kommer mere på banen med evangeliet, og at vi går ind i samtalen med muslimer, understreger Ellen Margrethe Gylling overfor TV 2.

Muslimer bliver kristne

Ellen Margrethe Gylling blev kendt som Danmarks første gadepræst. Det var hun i over 12 år, indtil hun blev sogne- og indvandrerpræst på Amager i 2004.

I 2016 var hun med i en KKR-udsendelse, hvor Mikael Wandt Laursen (som nu er Frikirkenets generalsekretær) interviewede hende om arbejdet med mission blandt muslimer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Nogle muslimer i København har opsøgt Ellen Margrethe Gylling og fortalt hende om drømme, fx om at tænde et lys i en kirke. Andre er meget optaget af, hvem Helligånden er, fordi muslimer har svært ved at forstå det med Treenigheden. Og så falder det helt naturligt at tale med dem om den kristne tro som sådan.

– Men vi skal ikke bare vente på, at muslimerne henvender sig til os. Vi skal bevæge os, vi skal gå, som Jesus siger det i missionsbefalingen, understreger præsten i interviewet.

Hun fortæller også, at hun selv har været med til at døbe konverterede muslimer.

Diakoni og mission

– Jeg troede, jeg skulle til Afrika som missionær, da jeg var barn. Men da jeg var der, fandt jeg ud af, at der var mere behov for mission i Danmark, fortæller Ellen Margrethe Gylling. Hun er selv vokset op i et kristent hjem med søndagsskole og ungdomsarbejde.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men først under et ophold i Calcutta, hvor Mother Teresas nonner hjalp de fattige uanset tro, blev det klart for hende, hvor vigtigt det er ikke at se mennesker som rene og urene.

– Jeg mener, jeg er et åbent menneske. Mission er også noget diakonalt: Hvordan kan man hjælpe andre på fode igen, når de ligger ned? Og så er der ord-missionen. Nogle shia-muslimske kvinder bad engang om lov til at tænde lys i kirken. Og så fik jeg fik lov til at bede for dem i Jesu Kristi navn, fortæller præsten.

Mission er ikke et fy-ord

– Da jeg startede som gadepræst var mission et fy-ord. Men nu er det vist gået op for de fleste i folkekirken, at det er vigtigt. Og mange muslimer fortæller, at troen gør en forskel. Det er også glædeligt, at biskopperne nu taler mere om mission.

Muslimer har den yngste religion, og de mener derfor, at de har den rette religion. Så vi må være tydelige. Men vi må mødes der, hvor folk er, også fx i en moske.

Mit hjerte brænder for mission, for vi har verdens bedste budskab, understreger Ellen Margrethe Gylling i samtalen med Mikael Wandt Laursen.

Også Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, har udtalt sig om præsternes opgave mht.mission overfor nydanskere.

– Vi missionerer i det hele taget. Det er vores opgave at fortælle om tro, håb og kærlighed. Det er en af kirkens mange opgaver, siger han til TV 2. Biskoppen tilføjer samtidig, at folkekirken ikke har opfordret de danske præster til at missionere mere.

Knap en tredjedel af præsterne i TV2s rundspørge er uenige med flertallet, når det gælder mission.