Patienters tro er vigtig for behandlingen

– I dag er der større åbenhed i sundhedsvæsenet for tanken om sammenhængen mellem tro og helbred, sagde professor dr. teol. Niels Chr. Hvidt på Agapes inspirationsdag.

Agapes Inspirationsdag om tro og helbred i Aarhus sidste lørdag samlede et rekordstort antal deltagere.

Professor Niels Christian Hvidt holdt to inspirerende foredrag om emnet ”Kan tro flytte bjerge? Og flytter bjerge troen?”.

Niels Christian Hvidt fortalte, at der igennem historien har været modstand mod at undersøge sammenhængen mellem tro og helbred i sundhedsvæsenet. Det har nu ændret sig, ikke mindst fordi anerkendte undersøgelser har påvist, at troende på en række områder har et bedre liv både fysisk og psykisk.

Niels Christian Hvidt arbejder til daglig på Syddansk Universitet, hvor der er gang i en række spændende ph.d.-projekter om tro, og hvordan vi kan blive bedre til at tale om eksistentielle emner.

Spørg til patienters tro

Et af disse ph.d.-projekter står psykolog Aida Hougaard Andersen for. Aida har gennem en årrække været psykolog i Agape.

På inspirationsdagen havde Aida en velbesøgt workshop om eksistentiel og religiøs kommunikation i behandlingssammenhænge. Her gav hun et bud på, hvorfor det er vigtigt, at sundhedspersonale spørger til tro og andre eksistentielle emner, når de skal have et grundigt billede af patientens/klientens velbefindende.

Stemningen på inspirationsdagen emmede af liv og engagement og gode samtaler, spændende indblik i Agapes vidt forgrenede arbejde og gode faglige input på et højt niveau.

Agape har det seneste år oplevet en stor tilgang af frivillige fra 135 sidste år til over 170 frivillige på nuværende tidspunkt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Inspirationsdagen sluttede med en god middag efterfulgt af en meditativ samling med lovsang og mulighed for forbøn.

Et af Niels Christian Hvidts foredrag og Aida Hougaard Andersens workshop kan høres på agape.dk, hvor der også findes slides fra foredrag og ledelsens beretninger fra året, der er gået.