S: Biskoppen har æren

Mogens Nørgaard var næstformand i KD og var på den fløj, som efter Bodil Kornbæks nederlag i 2008 forlod partiet. Nørgaard gjorde i stedet karriere i Socialdemokratiet.

– Her i valgkampen har enkelte travlt med at tage æren for mangt og meget. Kirkerummet på Det Nye Aalborg UH er et eksempel herpå. Men æren bør her tilfalde biskop Henning Toft Bro.

Det skriver regionsmedlem Mogens Nørgaard, Socialdemokratiet, i Nordjyske, i et indlæg sammen med regionsrådsformand Ulla Astman (S).
Det sker, efter at KDs spidskandidat, prof. Peter Øhrstrøm, bl.a. i Udfordringen har fortalt om, hvordan KD i stilhed arbejdede for et kirkerum på det nye supersygehus. Oprindeligt var der kun planlagt et fælles religiøst refleksionsrum.
Men Mogens Nørgaard har en anden forklaring:
– Når der ikke er planlagt et kirkerum, skyldes det flere forhold. Der er begrænsninger på såvel økonomi som kvadratmeter fra statens side, og der planlægges med faciliteter, fx er der køkken, men ikke et kirkerum. Vi har ønsket at anvende så meget som muligt til behandling og direkte patientrelaterede opgaver, skriver de to S-politikere.
– For et år siden var der på biskoppens foranledning møde mellem repræsentanter fra folkekirken med biskoppen i spidsen og byggeudvalget for hospitalet, der består af formandskabet for regionsrådet og tre andre regionsrådsmedlemmer. Resultatet heraf er et oplæg til et kirkerum, som folkekirken finansierer og i øvrigt vil åbne op til koncerter og foredrag, skriver Nørgaard.
– Det er et resultat af et fælles samarbejde, og initiativet kom altså fra folkekirkens side, og hvor alle i byggeudvalget uanset politisk farve har arbejdet positivt med, da vi anerkender Folkekirkens betydning for en stor del af vores samfund, slutter den socialdemokratiske politiker, som i øvrigt har en fortid som søndagsskolekonsulent.
Peter Øhrstrøm siger, at KD i foråret 2016 fik byggeudvalget til at se på sagen igen. Det banede vej for biskoppens henvendelse i efteråret 2016 og den nye beslutning, så der alligevel bliver et kirkerum på supersygehuset.