Julen ændrede alt

Af Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør

Vi glemmer det så nemt, men dét, der skete for ca. 2017 år siden i en grotte nede i Betlehem, det er i virkeligheden det vigtigste, der er sket i verdenshistorien…!

Det var ikke tilfældigt, at nogle astrologer kom rejsende fra Østen for at se barnet, fordi de havde set en stor stjerne, som tydede på, at en verdenshersker var født.
Også nogle hyrder dukkede op. De havde endda oplevet engle, som sang, at barnet ville skabe ”fred på jord” – men vel at mærke ”i mennesker, der har hans velbehag” – eller som det kan oversættes: ”i de mennesker, der tager imod”.

Som voksen fortalte Jesus gennem tre hektiske år, hvordan vi skulle leve. Hvordan vi kunne få tilgivelse og blive forsonet med Gud. Nemlig gennem hans korsfæstelse, hvor han ofrede sig som en syndebuk for al verdens skyld.

Jesus viste sin autoritet gennem de helbredelser og mirakler, som han udførte, og de eviggyldige ord, han sagde.
Inden han forlod denne verden, gav han autoriteten videre til dem, der ville følge ham, så de kunne forkynde Ordet med autoritet og udføre de samme tegn og undere.
I de første århundreder spredte kristendommen sig derfor med stor hast – til trods for frygtelige forfølgelser.

Opgør med ondskaben

Romerriget og andre brutale riger brød sammen efter først at have forfulgt de kristne.
Sådan kom kristendommen også til det hedenske Danmark, hvor vikingerne endnu plyndrede, tog slaver og ofrede mennesker til deres hedenske guder.

Kristendommen var et opgør med al denne ondskab.
Senere levede kirken desværre ikke altid op til Jesu ord, men jævnligt blev folket fornyet gennem vækkelser.

Oplev det i dag

Også i dag er det muligt at tage imod Jesus, få tilgivelse og lade Helligånden forvandle ens liv. Også i dag kan man opleve overnaturlige helbredelser.

Når du har en personlig tro og relation til Jesus, er det muligt at opleve den slags overnaturlig hjælp. For ”Jesus Kristus er den samme i går og i dag, ja, til evig tid.” (står der i Hebræerbrevet 13,8).
Og når han kommer tilbage, bliver det ikke som et lille barn, men som universets herre, der vil dømme verden. Mange vil da få en brat opvågnen, fordi de ikke har haft tid til Jesus.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi kan få evigt liv

Jesus var ikke bare et godt menneske. Han var meget mere. Faktisk lover Bibelen, at ”enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” (Johannes-evangeliet 3,16).
Selv om din krop en dag vil dø, vil din personlighed (sjælen, ånden) fortsætte med at leve. Mange nærdøde kan fortælle om denne virkelighed – bagved døden.

Jul med Jesus

Uanset hvem vi er, og om vi kommer i en kirke, så er julen en god anledning til at tage imod Jesus – igen.

Lad ikke julens indhold drukne i nisser og underholdning, men find ro til at bede til din Far i himlen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det er vigtigere end alt andet.