Indre Missios Tidende har ændret navn til ”impuls”

Efter 165 år ændrer Indre Missions Tidende nu navn til ”impuls”. Samtidig nøjes bladet med at udkomme hveranden uge.

Det første nummer kommer i postkassen på fredag den 12. januar. Enkelte får det dog først søndag morgen, fortæller Asbjørn Asmussen, som er ny redaktør og har stået for omlægningen.
Forsiden på det første nummer viser eksrockeren Martin, der mødte Jesus i fængslet. Desuden er der et interview med sognepræst Niels Jørgen Fogh, der har gået på dørmission i 30 år. Der er også en ny form for prædiken og en brevkasse. Impuls koster 755 kr. for et år. I de uger, hvor bladet ikke udkommer, udsender IM en nyhedsmail.