Hvorfor føler jeg mig ensom blandt mine venner?

Det handler måske i virkeligheden om, at du skal lære dig selv bedre at kende – blive mere klar over, hvad der egentlig er vigtigt og interessant for dig.

Kære Suh
Jeg har et problem med ensomhed, men måske lidt anderledes end de fleste.
Sagen er nemlig den, at jeg er meget vellidt og har en stor omgangskreds. Men jeg føler mig stadig ensom blandt mine ”venner”, og det undrer mig.
De er alle sammen søde, rare mennesker, men det er som om, at der bare ikke er nogle af dem, jeg har virkelig god ”kemi” med, og jeg keder mig faktisk hurtigt.
Jeg spekulerer på, om jeg er et overfladisk menneske, eller om jeg mangler at udvikle nogle sociale kompetencer.
Har du kendskab til denne problemstilling?
LT

SVAR:

Kære LT
Om man oplever sig ensom eller ej, afhænger ganske rigtigt ikke kun af antallet af mennesker, man omgås med (kvantitet), men snarere i høj grad af, om man oplever sig som en del af et betydningsfuldt fællesskab (kvalitet).
Man kan derfor, lige netop som du beskriver det, opleve sig ensom blandt mange, mens et betydningsfuldt venskab med blot én enkelt anden er nok til at opleve det modsatte.
Det er vel næppe manglende sociale kompetencer, der er årsagen til din situation, i så fald ville du formentlig ikke være så vellidt, men snarere være en som andre prøvede at undgå, eller du ville opleve mange konflikter med andre mennesker.
I stedet bruger du udtrykket at mangle ”kemi” med en anden/nogle andre, hvilket som regel er et udtryk, man bruger i forbindelse med forelskelse og kærlighed. Når man er forelsket, er det psykologisk set et udtryk for, at man oplever, at den anden i meget høj grad har noget, man gerne vil have del i, samt at den anden får én til at opleve sig særdeles godt tilpas.
Når disse betingelser er opfyldt, så oplever man, at der er ”kemi”.
På samme måde er det med venskaber: Man kan med visse personer opleve, at de repræsenterer noget, man gerne vil have del i eller være en del af, det kan fx være godt humør og en humoristisk indfaldsvinkel til tilværelsen, en særlig god begavelse eller en viden/kunnen indenfor et område, man selv synes er spændende.
Måske er det det, der mangler for dig? At lære nogle mennesker at kende, som bidrager med noget, som er særligt vigtigt eller interessant for dig? Eller nogle, som responderer positivt på det, som du har lyst til at bidrage med i en samtale eller relation? Måske handler det i virkeligheden, at du skal lære dig selv bedre at kende – blive mere klar over, hvad der egentlig er vigtigt og interessant for dig, hvad der ville være meningsfyldt for dig at beskæftige dig med?
Du synes måske, det kan virke uoverskueligt at være så specifik og måske især evt. at skulle finde nye venner – men jo tydeligere det bliver for dig, hvad der giver dig glæde, hvad der gør dit liv meningsfyldt, og jo mere du omgås andre, der har samme værdier, jo mere tilfreds vil du blive.
Desuden – måske er der nogle af dine nuværende venner, der vil overraske dig positivt, hvis du begynder at sætte nye emner eller aktiviteter på dagsordenen?
Hilsen Suh