Luthersk Mission 150 år

To tidligere generalsekretærer, Leif Rasmussen og Jens Ole Christensen sammen med den nuværende generalsekretær i LM, Søren Skovgaard Sørensen. Foto: Kaja Lauterbach

Rift om pladserne til jubilæumsfesten lørdag den 3. marts i Middelfart.

Det er 150 år siden, at smeden Christian Møller sammen med andre kristne på Bornholm stiftede Luthersk Mission. Jubilæet markeres med en stor familiefest i Lillebæltshallerne i Middelfart lørdag den 3. marts.

Men interessen for at deltage har været så stor, at Luthersk Mission har måttet lukke for tilmelding. Der er kun plads til 850, og øvrige interesserede er sat på venteliste.
– Vi havde en deadline for tilmelding, der hed 26. januar, men 14 dage før rykkede vi deadline til midt-februar. Det viste sig imidlertid, at da vi nåede 26. januar var alle 850 pladser simpelthen revet væk.
– Udvalget, der står for fejringen, er i kontakt med Lillebæltshallerne og forsøger, om man kan få puttet nogle ekstra ind, fortæller LMs kommunikationsleder Nicklas Laudrup-Meiner, der vurderer, at omkring 150 er på venteliste.
I forhold til 125 års jubilæet i 1993 bliver hele fejringen skudt af på én dag, hvor det dengang skete over flere dage.

En lang festdag

Jubilæumsfesten bliver en daglang begivenhed, der begynder allerede om morgenen med kaffe og rundstykker og blæsermusik. Derefter følger festgudstjenesten, hvor tidligere generalsekretær Jens Ole Christensen prædiker over emnet ”Alle tiders mission”, og hvor en spritny jubilæumssang vil blive lanceret.
Om eftermiddagen er der familiefest med middag og festlige indslag. Bl.a. skal den nuværende generalsekretær, Søren Skovgaard Sørensen, og de to tidligere generalsekretærer, Leif Rasmussen og Jens Ole Christensen, dyste på viden – og om de ved mere om LM, end LM´erne gør. Der bliver fællessang med sange, som igennem tiden har haft stor betydning i LM.
Undervejs er der for børnene et særligt arrangement med kreative aktiviteter, lege og bibelfortællinger ved Kids-konsulent Janne Bak Petersen og musik ved børnemusik-konsulent Simon Bartholdy.
Eftermiddagen sluttes af med en lovssangsgudstjeneste med nogle af de sange, der bliver brugt i LM i dag. Sangene akkompagneres af jubilæumsbandet under ledelse af musikkonsulent Christian Engmark. Der er prædiken ved generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen.

Kampen mod falsk kristendom

Luthersk Mission blev stiftet den 1. marts 1868 i forbindelse med de store brydninger i dansk kirkeliv. Tiden var præget af dels en åndeligt sløv folkereligiøsitet, dels af en fornuftbaseret teologi, som i LM-pionerernes øjne satte menneskets forstand over Guds åbenbaring, Bibelen. Kampen mod falsk kristendom var – og er stadigvæk – et vigtigt træk i LMs selvforståelse.
På Bornholm fik smeden Christian Møller (1834-1908) og en flok kristne venner stiftet Bornholms Forening til Evangeliets Fremme, som året efter blev sluttet sammen med to lignende foreninger i København og i Nordsjælland og fik navnet Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme i Danmark.