Høring om Udrejsecenter Kærshovedgård

Journalist Lisbeth Brocelius Meléndez vil være ordstyrer under debatten i Ikast.

Tre sognepræster inviterer til høring om forholdene på de danske udrejsecentre. Høringen vil finde sted mandag d. 19. februar kl. 17-20 i Bakkehuset, Strøget 47 i Ikast.

Præster og lægfolk fra det midt- og vestjyske er dybt bekymrede over forholdene på udrejsecentrene og har nu bedt et ekspertpanel vurdere de tidsubestemte anbringelser af asylansøgere.

’Ingenmandsland’

Udrejsecenter Kærshovedgård har siden oprettelsen i 2016 trukket overskrifter og skabt debat. Men både tidligere sognepræst ved Bording Kirke, Lindvig Osmundsen, og andre i området kender mange af asylansøgerne.
– Vi ser og hører en anden virkelighed end den, medierne fortæller. Derfor mener vi, at det er på høje tid, at vi som præster og medborgere stiller spørgsmål til, om det virkelig er rimeligt, at vi som samfund kan anbringe mennesker i et ”ingenmandsland”, som Kærshovedgård er.
Vi oplever mennesker, som nedbrydes psykisk og mentalt, men som reelt ikke har noget andet valg. De kan af forskellige årsager ikke rejse tilbage til det land, de flygtede fra – men de kan heller ikke få tilladelse til at få et almindeligt liv i Danmark, siger Lindvig Osmundsen.
Han vil nu udfordre de danske politikere til at finde en mere menneskelig og værdig løsning end tidsubestemt anbringelse.

Folk kriminaliseres

Blandt paneldeltagerne er lektor Julia Suárez-Krabbe fra Roskilde Universitet, som i en rapport peger på, at den danske stat systematisk kriminaliserer flygtninge i en juridisk gråzone.
”Udrejsecentrene forværrer eksklusion og kriminalisering og øger umenneskeliggørelse af lovligt strandede personer, som sidder fast i en meget usikker situation. I stedet for at støtte respekten for menneskerettigheder bruges det juridiske system til at omgå menneskerettigheder,” hedder det bl.a. i rapporten.

Høringen

Under høringen vil journalist Lisbeth Brocelius Meléndez være ordstyrer for et varieret program.
Efter velkomst ved sognepræst Erik Ladegaard er der indledning ved Pia Ørskov og Habib Hussaini, som fortæller om at være hhv. ”mor” til en beboer på Kærshovedgård – og at bo der.
1. del: Principielle overvejelser af teologisk og juridisk art ved teologisk medarbejder i Viborg Stift, Henning Kjær Thomsen, asyladvokat Daniel Nørrung og Julia Suárez-Krabbe, lektor på Kultur- og Sprogmødestudier ved Roskilde Universitet.
2. del: Erfaringsbaserede og politiske indlæg ved pastor Lindvig Osmundsen og folketingsmedlem Karen Klint (S). Herefter er der debat og spørgsmål.
Arrangørerne er tidl. sognepræst Lindvig Osmundsen (Church-a-Cross), sognepræst i Ikast, Karin Vestergaard, (Folkekirkens Asylsamarbejde i Viborg Stift) og sognepræst i Holstebro, Erik Ladegaard, (Kirkernes Integrations Samarbejde i Holstebro).