MF-studerende nægtet optagelse på Københavns Universitet

Thomas Bjerg Mikkelsen og MF arbejder på at finde en løsning for MFs studenter.

Fire studerende fra Menighedsfakultetets bachelorhold 2013 blev afvist, da de søgte ind på Teologisk Fakultet på Københavns Universitet for at tage en kandidatuddannelse. Begrundelsen var ifølge fakultetet, at det faglige niveau på MFs bacheloruddannelse skulle være lavere end på universitetet.

Afvisningen overrasker på Menighedsfakultetet, som har en bacheloruddannelse på internationalt niveau.
‘Vi er selvfølgelig ærgerlige over situationen, men er forhandlingsvillige og arbejder på at finde en god løsning. Nærmere kan jeg ikke komme ind på det nu,’ udtalte fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen til Kristeligt Dagblad den 2. februar.

Også en tidligere rektor ved Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster, Eberhard Harbsmeier, undrer sig og kalder afvisningen af MFs bachelorer ”tåbelig” – ikke mindst i lyset af, at der både er mangel på teologistuderende og præster i folkekirkern.

Menighedsfakultetet tilbyder i samarbejde med University of South Africa i Pretoria (Unisa) en 4½-årig bacheloruddannelse i teologi. Ifølge denne aftale kan studerende ved MF og Unisa tage en bacheloruddannelse, der samlet varer 4½ år. Det er en internationalt anerkendt uddannesle, som giver mulighed for at søge om optagelse på teologiske kandidatuddannelser i ind- og udland.
Det samlede uddannelsesforløb består af en 3½-årig almen dansk bacheloruddannelse i teologi (BTh) ved MF samt en et-årig, specialiseret Bachelor of Theology Honours-uddannelse (BTh (Hons)) ved Unisa som fjernstudium med engelsk som eksamenssprog.

Ved redaktionens slutning var der stadig intet nyt om sagen med de fire MF-bachelorer.